ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 17 دی 1396 ساعت 22:06 https://www.migna.ir/news/42973/اعلام-شرايط-عمومی-كانديداهای-نمايندگان-معلمان-صندوق-ذخيره-فرهنگيان -------------------------------------------------- عنوان : اعلام شرايط عمومی كانديداهای نمايندگان معلمان در صندوق ذخيره فرهنگيان -------------------------------------------------- مشاور وزير آموزش و پرورش، شرايط عمومی كانديداهیي نمايندگان معلمان در صندوق ذخيره فرهنگيان را اعلام كرد. متن : اصغر حصیری مشاور وزیر آموزش و پرورش، درباره پيشرفت كار برگزاری انتخابات نمايندگان معلمان در صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: روش برگزاری انتخابات به 2 صورت الكترونيكی (مرحله استانی) و غير الكترونيكی (مرحله كشوری) تعيين شده است. وي افزود: همه استان ها بنا بر فراوانی جمعيت عضو صندوق ذخيره دارای سهميه هستند و دامنه سهميه برای استانهايی با كمترين عضو صندوق ذخيره 1 نفر و براي بيشترين عضو صندوق ذخيره 5 نفرتعيين شده است. حصيری ادامه داد: تا كنون ستاد راهبری انتخابات در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش با بيش از 10 جلسه كاری شروع به فعاليت نموده و اعضای ستاد مصمم هستند با بهترين شكل و سالمترين روش انتخابات را برگزار نمايند. تشکیل 7 کمیته در انتخابات  صندوق ذخيره فرهنگيان وي خاطرنشان كرد: هفت كميته عملكردی بخش اجرايی و نظارتی انتخابات را به عهده دارند و برای همه كميته ها وظائف و تكاليف تعيين شده است. اسامی اين هفت كميته به شرح زير است: كميته اجرايي انتخابات كميته اطلاع رسانی كميته رابطين استان‌ها كميته آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات كميته قوانين و مقررات كميته نظارت ،ارزيابی و پاسخگويی به شكايات كميته مالی و پشتيبانی مشاور وزیر آموزش و پرورش تصريح كرد: همه كميته ها دارای كاربرگ فعاليت بوده و موظف هستند در راستای اجرای سالم انتخابات گام بر دارند. وي گفت: داوطلبان شركت در انتخابات مي توانند با توجه به صلاحيت های عمومی در سامانه ای كه به همين منظور راه اندازی و اعلام می گردد، به عنوان كانديدا ثبت نام نموده و در موعد اعلام شده برای خود تبليغات داشته باشند. حصيري ادامه داد: تدابيری اتخاذ شده تا كانديداها در سامانه مورد نظر كه متعاقبا" اعلام خواهد شد به صورت خلاصه رزومه خود را بارگذاری نمايند. مشاور وزير آموزش و پرورش شرايط عمومی داوطلبان را به شرح ذيل اعلام كرد: فرهنگيان رسمی و پيمانی آموزش و پرورش (شاغل و باز نشسته) حداقل سابقه خدمت در آموزش و پرورش 12 سال حداقل سابقه عضويت در صندوق ذخيره فرهنگيان 5 سال حداقل مدرك تحصيلی ليسانس يا معادل ليسانس گفتنی است؛ حائزين بيشترين آراء هر استان به عنوان منتخبين استانی معرفی شده و بر اساس سهميه استانی واجرای صلاحيت های اختصاصی كه بعدا اعلام می شود وارد مرحله كشوری می شوند.