ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 22 اسفند 1395 ساعت 15:20 https://www.migna.ir/news/40353/یکسان-سازی-آموزشها-ازنقاط-قوت-طرح-ملی-تربیت-مربی-مهارتهای-ازدواج -------------------------------------------------- دکتر منصوره السادات صادقی: عنوان : یکسان سازی آموزشها ازنقاط قوت طرح ملی تربیت مربی مهارتهای ازدواج است -------------------------------------------------- عضو هيات علمي دانشگاه شهید بهشتی گفت: کسی که قرار است مشاوره‌ پیش از ازدواج بدهد، می بایست یکسری پختگی‌ها داشته باشد و مسئولین این طرح می بایست یک گام دیگر تکمیلی یعنی آموزش مهارت ها را در کنار آموزش های فعلی بگذارند. متن : به گزارش ميگنا در حاشیه برگزاری طرح ملی آموزش مهارت های ازدواج و خانواده وزرات ورزش و جوانان، گفتگویی با دکتر منصوره السادات صادقی، استاديار پژوهشکده خانواده و عضو هيات علمي دانشگاه شهید بهشتی كه از اساتید این طرح نيز هستند داشته ایم که در زیر مي خوانيد: -نظر شما راجع به طرح تربیت مربی مهارت های ازدواج وزارت ورزش و جوانان چیست؟ این طرح یک طرح بزرگ است و هر طرح بزرگی هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خود را دارد. یکی از نقاط قوت این طرح، یکسان‌سازی آموزش ها و توجه به اهمیت مشاوره‌ پیش از ازدواج نسبت به مشاوره‌ پس از ازدواج است. همچنین این طرح یک طرح برنامه‌ریزی شده، فکر شده و با رویکردی تخصصی است که البته عملیاتی کردن آن و هماهنگی اساتید و شرکت کنندگان قطعاً کار آسانی نبوده است بنابراین بسیار جای تقدیر و تشکر دارد. اما در بعضی موارد نیز ضعف هایی وجود دارد، اساتید در مورد روند آموزشی، به طور کامل توجیه نشده اند. از سویی دیگر برای تمام شرکت کنندگان دوره ها با سطوح و آمادگی مختلف، یک طرح درس و بسته آماده شده است. در حالی که بهتر بود کمی کارشناسانه‌تر به موضوع نگاه می‌شد. برای مثال بهتر بود از افرادی که تخصص‌شان در این حیطه بالاتر است و یا سابقه‌ کار در حوزه زوج و خانواده دارند، دعوت می‌شد تا به صورت تخصصی مهارت ها را فرگیرند و بتوانند خودشان به عموم آموزش دهند. ـ به عبارتی نوعی غربالگری را پیش از شروع هر دوره الزامی می دانید؟ نظر من بیشتر بر روی این است که سطح شرکت‌کنندگان ما تا جایی متفاوت است که نمی توان یک پکیج یکدست را برای همه ارائه نمود. ضمن آنکه با وجود استقبال شرکت کنندگان، بعضی احتیاج به آمادگی های قبلی دارند یا حتی افرادی اساساً مناسب این حوزه نیستند؛ به عبارت دیگر کسی که قرار است مشاوره‌ پیش از ازدواج بدهد، می بایست یکسری پختگی‌ها داشته باشد. از سویی دیگر بسته آموزشی این طرح و سیلابس‌های آن جای کار و نیاز به بازنگری دارد. ـ فکر می‌کنید چنین طرحی در آینده بتواند تا حدودی از طلاق پیشگیری کرده و یا به پایدار شدن ازدواج هامنجر شود؟ یکی از موضوعاتی که می تواند در طلاق موثر باشد، عدم مراجعه زوجین برای مشاوره های پیش از ازدواج و یا فقدان آگاهی بعضی از متخصصان ما در خصوص چگونگی ارائه مشاوره های پیش از ازدواج است. طلاق علل مختلفی دارد، آن بخشی از آن که به مهارت‌های پیش از ازدواج مرتبط می شود، قطعاً بهبود خواهد یافت. با مشاوره صرفاً یک قسمت از راه را طی کرده ایم،بخش مهم‌تر آن که عامل اصلی طلاق است، فقدان و ضعف در مهارت‌ها می باشد. اگر این موضوعات در بسته‌های مشاوره‌ی ازدواج اضافه و بعد به افراد آموزش داده شود، تاثیرات مثبتی خواهد داشت. مسئولین این طرح می بایست یک گام دیگر تکمیلی یعنی آموزش مهارت ها رادر کنار آموزش های فعلی بگذارند تا انشاءالله بتواند کمکی در راستای کنترل موضوع طلاق در جامعه باشد.