ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 13 مرداد 1392 ساعت 13:07 https://www.migna.ir/news/18781/تاثير-عبادت-بهبود-سطح-كلسترول-فشارخون -------------------------------------------------- عنوان : تاثير عبادت در بهبود سطح كلسترول و فشارخون -------------------------------------------------- عبادت بر روي سلامتي انسان مؤثر بوده و مي تواند سبب بهبود سطح كلسترول و فشارخون شود. متن : دكتر داوود كاظمي صالح، داراي رتبه ممتاز بورد تخصصي قلب و عروق در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد: طبق بررسي ها و تحقيقات انجام شده اثر عبادت بر روي سلامتي افراد تأثير دارد. وي متذكر شد: در جوامع مذهبي، مشاهده شده است كه عبادت سبب بهبود سطح كلسترول و فشارخون شده و ميزان شيوع حوادث را كاهش مي دهد و كلاً سبب آرامش، اميد به زندگي و حيات مي شود. دكتر كاظمي صالح، همچنين افزود: تصاوير مغزي نيز تغييراتي را در فعاليت مغز به هنگام عبادت نشان مي دهد.