ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 6 مرداد 1393 ساعت 17:06 https://www.migna.ir/news/26242/انواع-جايزه-هاي-تحصيلي-دانشجويان-مستعد -------------------------------------------------- بنیاد ملی نخبگان اعلام کرد: عنوان : انواع جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان مستعد دانشجویان اعتبار فن یاری می‌گیرند -------------------------------------------------- بنیاد ملی نخبگان باهدف هدایت دانشجویان در زمینه های تخصصی فعالیت های علمی و پشتیبانی از فعالیت های نخبگان دانشجویی، دانشجویان مستعد را با اعطای جایزه های تحصیلی مورد حمایت خود قرار می دهد. متن : به گزارش مهر، بنیاد ملی نخبگان به منظور حمایت از دانشجويان صاحب استعداد برتر در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراكز فنّاوري كشور، اعطای جايزه هاي تحصيلي به دانشجویان مستعد را در سال 1386 به تصویب رساند و پس از آن در راستای اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان و همچنین به منظور هدايت هدفمند دانشجویان و تعریف جدیدتری از روابط بنیاد، دانشگاه و دانشجو برای اختصاص مناسب و شایستۀ این جوایز، مشمولان، جوایز و شرایط اعطای آن را در اردیبهشت ماه سال جاری(1393 ) مورد بازنگری قرارداد. هدف از اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان مستعد، هدايت این دانشجويان در زمینه های تخصصی فعالیت های علمی خود، پشتيباني از فعاليت نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسه ها و دانشگاه های كشور، رفع موانع پيشرفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي و رشد تدريجي و پيوستة دانشجويان مستعد در مسير نخبگي در محیط دانشگاه و در کنار استادان خود است. بنیاد ملّی نخبگان سعی کرده در ارایه جوایز تحصیلی خود گروه وسیع تری از دانشجویانی را که در طول تحصیل از خود توانمندی نشان می دهند، زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. توجه به دانشگاه محوری، استاد محوری و شاگردپروری و فعالیت دانشجو زیر نظر استاد در دانشگاه از نکاتی است که مدّ نظر بنیاد ملّی نخبگان در اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان مستعد است. در این طرح حمایتی، فرهنگ کار و تلاش توسط دانشجویان و تشویق آنها در این زمینه مورد توجه بنیاد بوده و دانشجویان مستعد هرساله در مقاطع مختلف تحصيلي با توجه به توانمندیشان ارزیابی می شوند. انواع جوایز تحصیلی جوایز تحصیلی به دانشجویان مستعد در چهار دستۀ آموزش، پژوهش، فنّاوری و فرهنگ و هرکدام به نام يكي از دانشمندان اسلامي- ايراني اعطاء می شود. جایزۀ آموزش با هدف تسهیل مسیر آموزشی و هدایت دانشجویان برای ورود به عرصۀ آموزش و جایزۀ پژوهش برای هدایت دانشجویان در مسیر پژوهشی در دانشگاه اعطاء میشود. همچنین جایزۀ فنّاوری به منظور هدایت دانشجویان به عرصۀ کارآفرینی و نوآوری و جایزۀ فرهنگ در جهت ارتقای فرهنگ اسلامی- ایرانی، تقویت هویت ملّی و رفع نیازهای مادی و اجتماعی دانشجویان درنظرگرفته شده است. مشمولان جايزه هاي تحصيلي دانشجويانی که می توانند مشمول جوایز تحصیلی قرارگیرند شامل برگزیدگان المپیادهای ملّی دانش-آموزی و دانشجویی، برگزیدگان آزمونهای سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی، دانشجويان ممتاز مؤسسه ها، برگزیدگان جشنواره های علمی، پژوهشی و فنّاورانه مورد تأیید بنیاد، برگزيدگان مسابقه هاي قرآنی، برگزيدگان هنري و ادبي، برگزیدگان مسابقه هاي ملّي مهارت و مخترعان برگزیده است. جوایز تحصیلی با توجه به زمینه و مقطع تحصیلی به دانشجویان مستعد متفاوت است. جوایز اعطایی به دانشجویان مستعد با توجه به زمینه های آموزش، پژوهش، فنّاوری و فرهنگ و همچنین مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری متفاوت است. در جایزۀ آموزش که هدف تسهیل مسیر آموزشی و هدایت دانشجویان برای ورود به عرصۀ آموزش است، تسهیلاتی برای توانمندسازی آموزشی آنها از جمله فراهم آوردن شرایط حضور در کارگاه های آموزشی، کلاس های زبان و رایانه و اعتبار آموزش یاری درنظر گرفته شده است. برای اعطای اعتبار آموزش ياري، دانشجو باید از سوي يكي از اعضاي هيئت علمي مؤسسه متبوع براي دستياري آموزشي و عقد قرارداد مورد تأييد بنياد پذیرش دریافت کند. در جایزۀ پژوهش نیز تسهیلاتی برای ارتقای ارتباطات علمی دانشجویان مانند اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی، عضویت در انجمنهای علمی و خرید کتاب درنظرگرفته شده است. حمایت از دانشجویان مستعد در اجرای پایان نامه، شرکت در همایش های علمی و تشکیل هستههای پژوهشی دانشجویی و اختصاص اعتبار پژوهش یاری برای اجرای پروژه های تحقیقاتی با استادان در دانشگاه بخش دیگری از جایزۀ پژوهش است. اعطای اعتبار پژوهشیاری به همكاري دانشجو در يكي از طرح هاي پژوهشي مصوب اعضاي هيئت علمي مؤسسۀ متبوع براي دستياري پژوهشي و عقد قرارداد مورد تأييد بنياد وابسته است. هم چنین پرداخت اعتبار هستة پژوهشي دانشجویی، منوط به تشكيل و فعاليت گروه پژوهشي دانشجويي مطابق مقررات مؤسسة متبوع است. هم چنین حمایت بنیاد از دانشجویان برای استفاده از فرصت های مطالعاتی داخلی و خارجی در مجموعۀ جوایز پژوهشی ارائه می شود. پیوند دانشجویان مستعد با صنعت جایزۀ فنّاوری در راستای کارآفرینی و نزدیکی بیشتر دانشجویان با فضای صنعت و کسب و کار پیش بینی شده است. به همین منظور تسهیلاتی برای ایجاد هستۀ فنّاوری و کارآفرینی و تشکیل شرکت زایشی از مؤسسۀ متبوع اعطا می شود. توانمندسازی دانشجویان مستعد و حمایت از آنان برای شرکت در دوره های کارآفرینی، تجاری سازی و حقوق مالکیت معنوی بخش دیگری از جایزۀ فنّاوری است. اعتبار فن یاری که به منظور انجام پروژه های کارآفرینی و فنّاورانۀ مشترک با استادان در دانشگاه اعطا می شود، از دیگر جوایز در حوزۀ فنّاوری است و دانشجو باید در يكي از شركت هاي زايشي مؤسسة متبوع براي دستياري فنّاورانه و عقد قرارداد مورد تأييد بنياد، پذیرش گیرد. جوایز متعددی نیز در قالب جایزۀ فرهنگ به دانشجویان مستعد اعطا می شود که از آن جمله می توان به ودیعۀ اجارۀ مسکن به دانشجویان متأهل، هدیۀ ازدواج،کمک هزینۀ سفرهای زیارتی-فرهنگی و راتبۀ سالانه اشاره کرد. البته میزان راتبۀ سالانه با توجه به مقطع تحصیلی دانشجو متفاوت است و در ازای کار دانشجویان در مؤسسۀ متبوع پرداخت می شود. فرایند دریافت جوایز تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات کشور هر ساله فهرستی از دانشجویان برتر خود را که مشمول شرایط دریافت جایزۀ تحصیلی هستند، برای بنیاد ملّی نخبگان ارسال می کنند. بنیاد نیز پس از بررسي و تطبيق آن با شرايط دریافت کنندگان، مشمولان نهایی را بر می گزیند و جوایز را به آنان اعطا می کند.