ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 29 تير 1392 ساعت 14:23 https://www.migna.ir/news/18584/برنامه-های-آموزشی-شهریه-پردیس-دانشگاه-تربیت-مدرس -------------------------------------------------- عنوان : برنامه‌های آموزشی و شهریه پردیس دانشگاه تربیت مدرس -------------------------------------------------- شهریه کل دوره در رشته‌های علوم انسانی 16 میلیون تومان و سایر رشته‌ها 18 میلیون تومان است. متن : معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به برنامه های آموزشی پردیس دانشگاه تربیت مدرس، هزینه تحصیل دانشجویان در این پردیس را اعلام کرد. انوشیروان کاظم نژاد در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه پر دیس دانشگاه تربیت مدرس دارای 270 دانشجو است، تصریح کرد: پردیس دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. وی با تاکید بر اینکه هنوز برنامه ای برای پذیرش دانشجو در دوره دکتری در پردیس دانشگاه نداریم، خاطرنشان کرد: برای امسال پذیرش دانشجو در 35 رشته گرایش در گروه های فنی ومهندسی، علوم پزشکی، هنر، علوم انسانی، علوم کشاورزی ، مدیریت و اقتصاد، برق کامپیوتر و مهندسی شیمی انجام می شود. معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه پردیس دانشگاه به صورت خودگران و از محل شهریه دانشجویان به صورت مستقل از بودجه عمومی دانشگاه اداره می شود، تصریح کرد: شهریه کل دوره در رشته های علوم انسانی 16 میلیون تومان و سایر رشته ها 18 میلیون تومان است.