ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 12 ارديبهشت 1400 ساعت 10:57 https://www.migna.ir/news/53233/روانشناسی-شغلی-سلامت-بهره-وری-نیروی-کار -------------------------------------------------- یادداشتی از حاتم شاکرمی؛ عنوان : «روانشناسی شغلی سلامت» و بهره‌وری نیروی کار -------------------------------------------------- معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی به تشریح روانشناسی شغلی سلامت و رابطه آن به بهره‌وری نیروی کار پرداخت. متن : فعالیت مشاوره و روانشناسی شغلی در جامعه ما و سایر جوامع باید موجب افزایش ایمنی، سلامت نیروی کار و کاهش آسیب های شغلی شود، این فعالیت، انگیزه کاری، خشنودی شغلی و رعایت مقررات سازمانی را افزایش می دهد. روانشناسی شغلی می تواند به سلامت و بهره وری نیروی کار کمک فراوانی کند.فرهنگ سازی در زمینه مشاوره روانشناسی کار به جامعه اهمیت زیادی دارد، و به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی مردم باید مورد توجه قرار گیرد. برای ایجاد این رویکرد و فرهنگ اثربخش، افراد غیرمتخصص نباید به این حوزه ورود کنند و موجب بی اعتمادی جامعه شوند چراکه حضور افراد غیرمتخصص، اعتقاد و اعتماد مردم را به بخش روانشناسی شغلی و مشاوره کاهش می دهد. با توجه به تغییرات شتابان در فرایند کار و پدیده مشاغل جدید، روانشناسی شغلی و ارائه مشاوره نیز باید با این تغییرات هماهنگ باشد.در برخی اوقات، شاهد هستیم که استخدام به صورت غیرتخصصی انجام می شود که آسیب های زیادی به دنبال دارد. تطبیق شرایط روحی، روانی و جسمی با محیط کار در زمان استخدام از مهمترین موضوعات است که می تواند موجب فرسودگی روحی و جسمی نیروی کار شود.در روانشناسی شغلی باید به رضایت شغلی و بهداشت ایمنی و فشارهای روحی و روانی کار توجه شود. همچنین باید با تشکیل پرونده های بهداشتی و سلامت، رسیدگی بهداشتی و روانشناسی صنعتی یا روانشناسی شغلی و پزشکی به صورت حداقل سالیانه انجام تا همواره توانمندی نیروی کار، کنترل و نظارت شود، ضمن اینکه باید به استانداردسازی شرایط محیط کار که تضمین کننده سلامت نیروی کار است توجه واقدامات عملی در اصلاح آن صورت پذیرد. امروز، هزینه ها و خسارات زیاد به دلیل غیر استاندارد بودن ماشین آلات و تجهیزات تولید متوجه برخی از مشاغل می شود و به همین دلیل این مشاغل در ردیف کار های سخت و زیان آور قرار می گیرد، سازمان ها و بنگاه ها و نیروهای کار نیز حتی در منابع مادی دچار زیان می شوند. مدیریت سازمان و نهادها باید از جهت کنترل شرایط محیط کار و توجه به رضایت شغلی کارگر یا کارمند خود از طریق بکارگیری متخصصین روانشاسان شغلی و استفاده از روش های علمی، از آسیب های روحی و روانی جدی پیشگیری کنند.امید آن می رود که با تلاش و کوشش در این عرصه هم شاهد سلامت، شادی و نشاط نیروی کار و هم رشد و توسعه روزافزون تولید در ایران عزیز باشیم. روانشناسی شغلی به سلامت و بهره وری نیروی کار کمک می کند به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، همزمان با روز جهانی روانشناسی و در نشست اعضای انجمن روانشناسی و مشاوره ایران که به صورت وبینار در روز پنج شنبه هشتم ارودیبهشت برگزار شد، حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت تعاون کاره و رفاه اجتماعی) ضمن تبریک هفته کارگر و روز روانشناسی گفت: فعالیت مشاوره و روانشناسی شغلی در جامعه ما و سایر جوامع باید موجب افزایش ایمنی و سلامت نیروی کار و کاهش آسیب های شغلی شود. وی در ادامه افزود: این فعالیت افزایش انگیزه کاری و خشنودی شغلی و مقررات سازمانی را فراهم آورد. معاون روابط کار گفت: روانشناسی شغلی می تواند به سلامت و بهره وری نیروی کار کمک موثر و بسیار اثرگذار داشته باشد. شاکرمی ضمن تاکید بر فرهنگ سازی در زمینه مشاوره روانشناسی کار به جامعه گفت: مشاوره و روانشناسی کار به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی مردم باید مورد توجه قرار گیرد. وی در ادامه افزود: برای ایجاد این رویکرد فرهنک اثر بخش روانشاسی شغلی نباید با افراد غیرمتخصص به این مهم ورود و موجب بی اعتمادی جامعه بی مشاوره و استفاده از ظرفیت روانشناسی در کاهش بسیاری از اسیب های اجتماعی گرددو اعتقاد و اعتماد مردم را به بخش روانشناسی شغلی و مشاوره را کاهش دهد. شاکرمی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به تعغیرات شتابان در فرایند کار وپدیده مشاغل جدید لذا روانشناسی شغلی و ارائه مشاوره باید متناسب با این تعغیرات هماهنگ باشد. وی در ادامه ضمن اشاره به معاینات قبل از استخدام افزود: استخدام به صورت غیر تخصصی عمیق روانشانس بعضا انجام می شود که در صورتی در زمان استخدام نیروی کاراز نظر تطبیق شرایط روحی و روانی و جسمی با محیط کار از مهمترین موضوعات در این زمینه است که می تواند موجب فرسودگی روحی و جسمی نیری کار شود. وی گفت: در روانشناسی شغلی باید رضایت شغلی و بهداشت ایمنی و فشارهای روحی و روانی کار توجه شود. شاکرمی در ادامه گفت: همچنین باید با تشکیل پرونده های بهداشتی و سلامت نیروی کار و انجام رسیدگی بهداشتی و روانشناسی صنعتی یا روانشناسی شغلی و پزشکی به صورت حداقل سالیانه انجام تا همواره توانمندی نیروی کار را کنترل و نظارت شود ضمن اینکه باید به استانداردسازی شرایط محیط کار که تضمین کننده سلامت نیروی کار است توجه واقدامات عملی در اصلاح ان صورت پذیرد. حاتم شاکرمی: امروز هزینه ها و خسارت زیاد به دلیل غیر استاندارد بودن ماشین الات و تهجیزات تولید متوجه برخی از مشاغل می شود و به همین دلیل این مشاغل در ردیف کار های سخت و زیان اور قرار می گیرد و سازمانها و بنگاه ها و نیروهای کار هم دچار زیان حتی در منابع مادی می شوند. وی در ادامه گفت: مدیریت سازمان و نهادها باید از جهت کنترل شرایط محیط کار و توجه به رضایت شغلی کارگر و یا کارمند خود از طریق بکار گیری متخصصین روانشاسان شغلی و ابا استفاده از روش های علمی در از آسیب های روحی و روانی جدی پیشگیری کنند.