ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 19 ارديبهشت 1393 ساعت 13:06 https://www.migna.ir/news/24523/این-قسمت-کارت-شارژ-سرطان-زاست -------------------------------------------------- عنوان : این قسمت کارت شارژ، سرطان زاست -------------------------------------------------- این بخش از کارت های شارژ تلفن همراه، و یا کارتهای تلفن سرطان زا است. متن : باشگاه خبرنگاران: طبق آخرین یافته یک موسسه پزشکی در آمریکا نوع سرطان جدید پوستی کشف شده است که عامل محرک و ایجاد کننده آن توسط اکسید نیتروسیلور ایجاد می شود. هنگامی که کارت های شارژ تلفن همراه، و یا کارتهای اینترنت و تلفن را خریداری می کنید، قسمتی را که باید با ناخن بخراشید محتوی این ماده بوده که سرطان زا اعلام شده است لذا توصیه شده است که خراشیدن این بخش از کارت ها را با پوست انگشتان یا ناخن انجام ندهید.