ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 24 اسفند 1401 ساعت 23:12 https://www.migna.ir/news/61513/شبکه-عصبی-سگ-های-مضطرب-متفاوت -------------------------------------------------- عنوان : شبکه عصبی سگ های مضطرب متفاوت است -------------------------------------------------- ارتباط بین آمیگدال و سایر مناطق مرتبط با اضطراب در مغز سگ هایی که دچار اضطراب هستند در مقایسه با سایر سگ ‌ها، قوی تر است. متن : محققان دانشگاه خنت در بلژیک، ناهنجاری ‌هایی را در شبکه عصبی عملکردی سگ ‌های مضطرب، مشاهده کرده اند. یافته های این مطالعه نشان داد: ارتباط بین آمیگدال و سایر مناطق مرتبط با اضطراب در مغز سگ هایی که دچار اضطراب هستند در مقایسه با سایر سگ ‌ها، قوی تر است. یافته ها همچنین ممکن است به درک این موضوع که اختلالات اضطرابی در انسان ها، چگونه ارتباطات عملکردی بین مناطق مرتبط با اضطراب در مغز را تغییر می دهند، کمک کند. آمیگدال، بخشی از سیستم لیمبیک در مغز است که نقش مهمی در یادگیری و حافظه ایفا می ‌کند. آمیگدال علاوه بر اینکه نقش اصلی در درک احساسات و ایجاد واکنش به آنها دارد، در تعدیل درد نیز دخیل است. محققان توضیح داده اند: مدل‌ های حیوانی اضطراب، ابزار مهمی برای مطالعه اختلالات اضطرابی هستند و نتایج می ‌تواند در حوزه های پزشکی و دامپزشکی مفید باشد. با این حال، بسیاری از جنبه های مختلف اضطراب را نمی توان به طور موثر در یک مدل حیوانی مطالعه کرد. پژوهشگران در این مطالعه، اسکن های مغزی MRI عملکردی غیر تهاجمی (fMRI) 25 سگ سالم و 13 سگ مضطرب را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد: ارتباطات عملکردی بین آمیگدال و سایر بخش ‌های مدار اضطراب، به ‌ویژه هیپوکامپ، در سگ ‌های مضطرب قوی‌ تر از حالت طبیعی است. محققان همچنین ناهنجاری هایی را در ناحیه آمیگدال مغز سگ‌ هایی که در مواجهه با غریبه ها، احساس ترس و اضطراب و همچنین تحریک ‌پذیری از خود نشان می ‌دادند، مشاهده کردند. دانشمندان اظهار داشتند: یافته های مطالعه ما و مطالعات مشابه در آینده می ‌توانند درک ما را از چگونگی تغییر مدارهای مرتبط با اضطراب در مغز حیوانات یا حتی انسان هایی که دچار اختلالات اضطرابی هستند، بهبود بخشند و به توسعه درمان های شخصی سازی شده و موثرتر کمک کنند.یافته های تحقیقاتی در مجله PLOS ONE منتشر شده اند.