ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 26 مرداد 1392 ساعت 22:14 https://www.migna.ir/news/18980/این-تابلو-چیزی-کم-تست -------------------------------------------------- عنوان : این تابلو چه چیزی کم دارد ؟ (تست) -------------------------------------------------- با دیدن این عکس و پاسخ دادن به آن راز و رمز شخصیت خود را پیدا کنید. متن : تابلویی که در عکس می‌بینید جاده‌ای را نشان می‌دهد که به یک خانه منتهی می‌گردد. این صحنه چه چیزی کم دارد؟ - یک درخت - یک آبگیر (برکه) - آدمها - یک تکه ابر - یک ماشین لطفا به پاسخ ها نگاه نکنید . اول خودتان حدس بزنید این صحنه چه چیزی کم دارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفسیر: درخت: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رشد معنوی خودتان است. یک آبگیر برکه: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید داشتن یک رویا است. آدم ها: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رابطه داشتن با افراد دیگرست. یک تکه ابر: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید دوستتان است. یک ماشین: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید پول است