ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 11 مرداد 1394 ساعت 18:47 https://www.migna.ir/news/32371/انتصاب-سرپرست-اداره-کل-امور-دانشجویان-شاهد-ایثارگر -------------------------------------------------- عنوان : انتصاب سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر -------------------------------------------------- رئیس سازمان امور دانشجویان سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر این سازمان را منصوب کرد. متن : به پیشنهاد معاون امور دانشجویان داخل با حکم دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان سید مهدی حسینی به عنوان سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب شد. پیش از این دکتر ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان با حفظ سمت مدیریت این اداره را نیز عهده دار شد.