ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 26 شهريور 1390 ساعت 17:36 https://www.migna.ir/news/4920/آیا-هم-خدا-نسبتی-داریم -------------------------------------------------- عنوان : آیا ما هم با خدا نسبتی داریم؟! -------------------------------------------------- متن : کودکی با پاهای برهنه، روی برفها ایستاده بود و به ویترین فروشگاهي نگاه می کرد!  زنی كه در حال عبور از پياده رو بود، او را دید و به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و کفش خرید و با مهرباني به او گفت: مواظب خودت باش.. کودک پرسید: ببخشید خانم شما خدا هستید؟! زن لبخندي زد و پاسخ داد: نه، من فقط یکی از بنده های خدا هستم.. کودک گفت: می دانستم با او نسبتي دارید.. سئوال: آیا ما هم با خدا نسبتی داریم؟!