ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 18 مرداد 1400 ساعت 23:30 https://www.migna.ir/news/54396/تاب-آوری-قدرت-ذهن-مطهره-خالوندی -------------------------------------------------- باشگاه تاب آوری عنوان : تاب آوری و قدرت ذهن / مطهره خالوندی -------------------------------------------------- قدرت ذهن توانایی است که به افراد کمک می کند تا بر اضطراب و تنش های روزمره غلبه کرده و زندگی خود را به شکل موثری بهبود بخشند. متن : باشگاه تاب آوری /تردیدی نیست که اضطراب، روحیه پایین و استرس می تواند تأثیر منفی زیادی بر روی افراد داشته باشد و مانع از زندگی عادی و آرامش بخش انسان شود. ثابت شده است که قدرت ذهن به افراد کمک می کند تا بر اضطراب غلبه کنند و زندگی خود را به طور موثر تغییر دهند. اما چگونه می توان ذهن را آموزش داد تا در چنین شرایطی توانمند و قدرتمند عمل کند و تاثیرات منفی را خنثی نموده و تبدیل به فرصت نماید؟ شاید راهکار شناخت و یادگیری روش قدرت ذهن باشد. مبنای اصلی روش قدرت ذهن، شجاعت است. شهامت ایستادن در برابر ترس و هدایت شدن به مسیری که با ارزش های شما همسو باشد. این نقشه راهی به سوی غلبه بر اضطراب و ساختن زندگی کامل است و کلید آن ایجاد تاب آوری است، انعطاف پذیری درمورد اتفاقات بدی که رخ میدهند چرا که بالاخره ناملایمات بخش طبیعی زندگی هر انسان است. تاب آوری، توانایی ما برای رهایی از چالش ها و تبدیل آنها به فرصت موفقیت است. در همین راستا و با در نظر گرفتن مفهوم تاب آوری می توان آن را عنصر ایجاد فضایی برای انتخاب نحوه پاسخگویی به این چالش ها دانست. از طریق روش قدرت ذهن و مهارت تاب آوری، در می یابیم که شرایط همیشه در کنترل ما نیست اما ما توانایی انتخاب شیوه پاسخگویی به آن را داریم. روش قدرت ذهن شامل راهکارهای ساده ای که می توان برای رسیدن به زندگی همراه با رضایت، انعطاف پذیری، رفاه و موفقیت به کار گرفت. برخی از این ابزارها و تکنیک ها به طور اجمالی به شرح زیر است: • غلبه بر نگرانی، ترس، اضطراب و استرس • تقویت روحیه • رفع مشکلات خواب • غلبه بر سندرم خودویرانگری • ایجاد انعطاف پذیری عاطفی • برداشتن قدم هایی خارج از منطقه راحتی خود • مدیریت صحیح قلدری ها یا روابط چالش برانگیز در محل کار یا مدرسه • بهبود روابط • مواجهه و غلبه بر ترس و هراس • ساختن نگرشی کم استرس تر و مثبت تر نسبت به زندگی • افزایش اعتماد به نفس ، ابراز وجود و خودباوری • کاهش اضطراب سلامتی • رهایی از رفتارهای اجتنابی و ایجاد احساس خوشبختی و آرامش • یافتن راه هایی برای اجتناب از فرسودگی شغلی • پذیرش تغییر و قدم نهادن در راه های تازه • ایجاد ثبات و ذهنیت رشد • شفاف سازی ارزش ها و اهداف • بهینه سازی بهره وری، عملکرد و موفقیت روش قدرت ذهن ابتدا به شما کمک می کند تا اضطراب را از بین ببرید که در واقع یک واکنش فیزیولوژیک در برابر افکار نگران کننده یا واکنش جنگ یا گریز است. باید آموخت که نگرانی را به شکل عاملی بازدارنده و تضعیف کنده مفهوم پردازی کرد. جعبه ابزار قدرت ذهن را مجهز می کند تا تاب آوری افایش یافته و تنش و استرس کنترل شود و به تدریج بر موقعیت های اضطراب آور نزدیک شده و راهکارهای مقابله ای کارآمد را پیدا کرد. با آموختن چنین مهارت هایی می توانید قدرت ذهنی خود را برای رهایی از اضطراب و ایجاد ذهنیتی برای خوشبختی و برآورده ساختن زندگی به کار بگیرید که همسو با آنچه برای شما مهمترین است باشد، نه آنچه که شما را نگران می کند.   مترجم: مطهره خالوندی