ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 11 ارديبهشت 1400 ساعت 0:44 https://www.migna.ir/news/53216/مشاوران-روانشناسی-چراغداران-تغییر-نگرش-رفتار -------------------------------------------------- عنوان : مشاوران روانشناسی؛ چراغداران تغییر نگرش به تغییر رفتار زهرا شایان فر -------------------------------------------------- من، یک مشاورم! تمام قد ایستاده ام؛ ایستاده ام، با چراغی در دست، تا راه را برایت روشن کنم. متن : وارد اتاقم می شوی، در را می بندی، همان دری که من تمام خواسته ها، مشکلات، نیازها و قضاوت هایم را پشت آن گذاشته ام. همان دری که، وقتی بسته می شود؛ پروژهٔ راز داری من و تو کلید می خورد. و تو، خسته ای، رنج داری، ترسیده ای و به ستوه آمده ای. و من اینجا هستم، تا تو را خوب بشنوم و خوب ببینم و خوب احساس کنم. خودم را با تو همسطح می کنم و از دید تو نگاه می کنم و از جایگاه تو می نگرم و حالا با هم، همدل میشویم. تو در سایهٔ درختِ ارتباطمان لحظاتی آرام میگیری و شروع می کنی به گفتن و گفتن. و مشاور بودن چه سخت است؛ چون باید با تمام اصالت وجودیت، با مراجعینت برخورد کنی و صداقت، زیربنای این اصالت است. سخت است؛ چون وقتی تو سخن می گویی من با تمام اعتقادات و جهت گیری هایم خداحافظی کرده ام و خنثی ترین حالت ممکنم با تو همراه می شود .در دنیایت وارد می شوم و همسفر افکار و احساساتت می شوم در تشخیص دردهایت عجله ای نیست و من برچسب به دست، به سمتت هجوم نمی آورم. در لحظه و اکنون با تو هستم و مضامین سخنانت را با پذیرش و ادراک به تو نشان می دهم؛ تا بفهمی چقدر دانستن تو برایم مهم است. سرت را بلند میکنی و آهی می کشی و آن وقت است که من، لبریز لذت می شوم. لذتی وصف ناپذیر از اینکه توانسته ام، تو را، برای پذیرش خودت آماده کنم. برای اینکه بدانی مسئول انتخاب هایت هستی. علم روانشناسی و فن مشاوره کمک می کند تا تو از تغییر نگرش به تغییر رفتار برسی. من حمایتت می کنم؛ راهنماییت می کنم؛ تو را به سمت هدفت سوق میدهمت. و اینجاست که سختی راه فراموشم می شود. و وقتی که قدرتمندانه قدم بر میداری و تلاش می کنی، که اوضاعت را بهتر کنی؛ امید و نشاط در امواج زندگیت، به حرکت در می آید. تو حالا مسئولانه کشتی زندگیت را به سمت اسکله شادی و خوشبختی هدایت میکنی. و اینجاست که من هم دوباره، نومی شوم. بزرگ می شوم و رشد می کنم. من هم، در کنار تو خودم را دوباره باز ،می یابم. آری! من یک مشاورم و تمام آرزویم، حال خوب مراجعینم است. من هستم !تا تو حالت خوب باشد و خودم هم حال خوب را تجربه کنم. نویسنده: زهرا شایان فر