ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 7 تير 1394 ساعت 11:27 https://www.migna.ir/news/31724/افسردگی-عامل-کاهش-هورمون-طول-عمر-زنان -------------------------------------------------- مطالعات نشان می دهد؛ عنوان : افسردگی عامل کاهش هورمون طول عمر زنان -------------------------------------------------- به گفته محققان در زنانی که استرس بالایی دارند میزان هورمون «کلوتو» که طول عمر را تنظیم کرده و در افزایش قوای عقلی موثر است، کاهش می یابد. متن : محققان دانشگاه کالفرنیا می گویند در زنانی که افسردگی دارند میران این هورمون باز هم به میزان بیشتری کاهش می یابد. بررسی های آزمایشگاهی قبلی بر روی حیوانات نشان داده است که وقتی میزان هورمون کلوتو کم می شود علائم پیری مانند تصلب شرایین و از دست رفتن عضلات و استخوان ها سریعتر می شود و وقتی میزان این هورمون افزایش می باید طول عمر هم بیشتر می شود. مطالعه بر روی ۹۰ زن سالم با استرس بالا و ۸۸ زن با سطح استرس معمولی که در دهه های سوم و چهارم عمرشان بودند انجام شد. نتایج نشان داد که در زنان با استرس بالا میزان هورمون «کلوتو» نسبت به زنان گروه کنترل کاهش داشت و این کاهش در زنانی که افسرده بودند باز هم بیشتر بود.