ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 13 تير 1391 ساعت 4:37 https://www.migna.ir/news/12347/يادمان-باشد -------------------------------------------------- عنوان : يادمان باشد كه ... -------------------------------------------------- متن : یادمان باشد که: در خسته‌ترین ثانیه‌های عمر هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست! یادمان باشد که: تا وقتی اوضاع بدتر نشده! یعنی همه چیز رو به راه است. یادمان باشد که: هوشیاری یعنی زیستن با لحظه‌ها. یادمان باشد که: آرامش جایی فراتر از ما نیست. یادمان باشد که: من تنها نیستم ما یک جمعیتیم که تنهائیم. یادمان باشد که: برای پاسخ دادن به احمق، باید احمق بود! یادمان باشد که: در خسته‌ترین ثانیه‌های عمر هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست! یادمان باشد که: لازم است گاهی با خودم رو راست‌تر از این باشم که هستم. یادمان باشد که: سهم هیچکس را هیچ کجا نگذاشته‌اند، هر کسی سهم خودش را می‌آفریند. یادمان باشد که: آن هنگام که از دست دادن عادت می‌شود، بدست آوردن هم دیگر آرزو نیست. یادمان باشد که: پیشترها چیزهایی برایم مهم بودند که حالا دیگر مهم نیستند. یادمان باشد که: آنچه امروز برایم مهم است، فردا نخواهد بود. یادمان باشد که: نیازمند کمک‌اند آنها که منتظر کمکشان نشسته‌ایم. یادمان باشد که: هرگز به تمامی ناامید نمی‌شوی اگر تمام امیدت را به چیزی نبسته باشی. یادمان باشد که: غیر قابل تحمل وجود ندارد. یادمان باشد که: گاهی مجبور است برای راحت کردن خیال دیگران خودش را خوشحال نشان بدهد. یادمان باشد که: خوبی آنچه که ندارم این است که نگران از دست دادن‌اش نخواهم بود. یادمان باشد که: وظیفه من این است؛ حمل باری که خودم هستم تا آخر راه. یادمان باشد که: در هر یقینی می‌توان شک کرد و این تکاپوی خرد است. یادمان باشد که: همیشه چند قدم آخر است که سخت‌ترین قسمت راه است. یادمان باشد که: امید، خوشبختانه از دست دادنی نیست. یادمان باشد که: به جستجوى راه باشم، نه همراه. منبع اينترنت