ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 25 مرداد 1392 ساعت 16:05 https://www.migna.ir/news/18963/ادعای-فیزیکدان-آلمانی-مبنی-گسترش-نیافتن-جهان -------------------------------------------------- عنوان : ادعای فیزیکدان آلمانی مبنی بر گسترش نیافتن جهان -------------------------------------------------- متن : فیزیکدان نظری دانشگاه هایدلبرگ آلمان یک نظریه بنیادی را مطرح کرده که مدعی است جهان شاید در حال انبساط نباشد. به گزارش ایسنا، «کریستوف وتریچ» یک نظریه کیهان‌شناسی را مطرح کرده که براساس آن جهان منبسط نشده، بلکه جرم همه چیز افزایش می‌یابد. به گفته «وتریچ»، چنین تعبیری می‌تواند به فیزیکدانان در درک مسائلی مانند تکینگی موجود در انفجار بزرگ کمک کند. اگرچه هنوز این پژوهش مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، برخی کارشناسان آن را نادرست ندانسته و حتی برخی آن را برای پیگیری بیشتر ارزشمند دانسته‌اند. «هانگ‌شنگ ژائو»، کیهان‌شناس دانشگاه سنت اندروز اظهار کرد که به باور وی، بررسی نظریات جایگزین جالب بوده و راه‌حل «وتریچ» به اندازه کافی برای سرگرم شدن دقیق و سختگیرانه است. به گفته «وتریچ»، نور مشخصه تابیده شده توسط اتم‌ها نیز توسط جرم ذرات پایه اتم‌ها مدیریت شده که به طور خاص این وظیفه بر عهده الکترون‌ها است. وی مدعی است که در صورت رشد جرم اتم‌ها، فوتون‌های تابیده شده توسط آن‌ها از انرژی بیشتری برخوردار خواهد شد. «وتریچ» تصریح کرد که از آنجایی که انرژی‌های بالاتر با فرکانسهای بالاتر در ارتباطند، فرکانس‌های تابش و جذب به سمت بخش آبی طیف حرکت می‌کنند. در مقابل با سبکتر شدن ذرات، فرکانس‌ها انتقال به سرخ پیدا می‌کنند. به دلیل محدود بودن سرعت نور، هنگامی که به کهکشان‌های دور نگریسته می‌شود، در واقع به سمت عقب در زمان نگاه می‌کنیم. اگر همه جرمها در ابتدا پایین‌تر بوده و به طور مداوم افزایش یافته باشند، رنگ‌های کهکشان‌های قدیمی در مقایسه با فرکانس‌های کنونی به شکل انتقال به سرخ دیده خواهند شد. همچنین میزان سرخ‌گرایی با فاصله آنها از زمین متناسب خواهد بود؛ بنابراین سرخ‌گرایی باعث نمایش دور شدن کهکشانها شده، حتی اگر این چنین نباشد. به گفته «وتریچ»، انفجار بزرگ دیگر تکیدگی نداشته که بر اساس آن چگالی جهان در حال بی‌نهایت شدن است. در عوض انفجار بزرگ در گذشته طی دوره اساسا بی‌نهایتی از زمان امتداد داشته است. این پژوهش در Nature News منتشر شده است.