ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 12 آبان 1397 ساعت 13:08 https://www.migna.ir/news/45729/مهارت-های-اجتماعی-نوجوانی-باید-بیاموزد -------------------------------------------------- عنوان : مهارت های اجتماعی که هر نوجوانی باید بیاموزد -------------------------------------------------- فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان گفت: نوجوان در موقعیت های متفاوت نیازمند کسب مهارت های اجتماعی است و بایستی با دیگران گفت و گو کرده و با برقراری تعامل این مهارت ها را از والدین بیاموزد. متن : میگنا: دکتر فرناز گل محمدی با اشاره به اهمیت کسب مهارت های اجتماعی در دوران نوجوانی اظهار کرد: نوجوانان برای کسب مهارت های اجتماعی نیازمند این هستند که با دیگران گفت و گو کرده و در اثر تعامل با بزرگ ترها و اقوام و دوستان و سوال کردن و در خواست کمک بتوانند در فعالیت های اجتماعی شرکت کنند.   وی با تاکید به اینکه در موقعیت های اجتماعی نوجوان نیازمند این نوع مهارت ها است، افزود:  لازم است که والدین فرزندان خود را با آموزش این نوع مهارت های اجتماعی پرورش دهند. این فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ادامه داد: مهارت زبان بدن است و مانند تماس چشمی و حالت چهره بسیار مهم است. برخی از فرزندان بسیار نگران و مضطرب به نظر می رسند و هنگامی که اطرافیان با آنها صحبت می کنند معمولا به جاهای دوردستی خیره شده و یا به زمین نگاه می کنند. وی معتقد است که عملکرد این گروه از بچه ها باعث می شود که طرف مقابل شان که در حال صحبت با آنها است احساس مطلوبی نداشته باشد و تصور کند که این نوع رفتار کاملا غیر دوستانه بوده و نشان دهنده بی توجهی نوجوان است. گل محمدی با تاکید به اهمیت حالت چهره نوجوان در هنگام صحبت با دیگران، افزود: بایستی به کودک و نوجوان بیاموزیم که درهنگام صحبت با دیگران سعی کند که ارتباط برقرار کرده و با لبخند زدن چهره ای دوستانه داشته باشد و همه این موارد به ایجاد یک ارتباط موثرو برقرای تعاملات اجتماعی کمک زیادی می کند. وی خاطر نشان کرد: در زمینه حالت های بدن داشتن حالت قوز و شلی بدن موجب ایجاد احساس منفی در کودک و نوجوان می شود. علاوه بر حالت های بدن کسب مهارت های صدا و بلندی، سرعت و شفافیت صدا در ایجاد تعاملات اجتماعی نقش زیادی دارد. فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان با اشاره به اینکه آهسته و خیلی تند صحبت کردن فرزندان نیز مشکل ساز می شود، گفت: هنگامی که بچه ها بسیار آهسته یا سریع حرف می زنند باعث می شود که طرف مقابل اصل مطلب آنها را نفهمیده و ارتباط اجتماعی آنها دچار مشکل شود. وی یادآور شد: مهارت برقراری مکالمه از دیگر مهارت های اجتماعی این دوره است و لزوم آموزش این نوع مهارت به نوجوان از سوی والدین حایز اهمیت ویژه ای است تا او بتواند احوال پرسی صحیحی با دیگران داشته و کلامش را به خوبی و با جملات کوتاهی شروع کند. گل محمدی معتقداست که بایستی نوجوان از سوالات و جملات کوتاهی برای ارتباط های کلامی استفاده کرده و از مطرح کردن سوال های بسیار بحث برانگیز باشد، اجتناب کند. به کار بردن کلمات مودبانه از جمله واژه های لطفا و مچکرم را از کودکی به فرزندان بیاموزیم. وی با تاکید اهمیت مهارت های دوست یابی در دوران نوجوانی، گفت: پیدا کردن دوستان در این دوره از دیگر مهارت های اجتماعی است. کمک به دوستان در هنگام نیاز، دعوت از آنها برای شرکت در بازی های گروهی، پیشنهاد وارد شدن به گروه دوستان، ابراز عواطف و احساسات، تعارف، همدلی کردن با دوستان در هنگام ناراحتی از مهم ترین مهارت های دوست یابی در این دوران هویت یابی است که باعث محکم تر شدن روابط دوستی و اجتماعی آنها می شود. فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان تصریح کرد: نوجوان با کسب مهارت ابراز وجود می تواند از حق خودش دفاع کند و در این زمینه بایستی رفتار منطقی را در پیش گرفته و از پرخاشگری و عصبانیت پرهیز کرده تا به دیگران دوستان خود آسیبی نزند. وی خاطر نشان کرد: داشتن مهارت "نه گفتن" نوجوان به دیگر دوستان و برخورد مناسب با آنها در مواقعی که مورد تمسخر و تحقیرشان قرار می گیرد نیز از مهارت های اجتماعی ضروری این دوران بوده که لزوم آموزش این موارد از سوی والدین به فرزندان و برقراری تعامل مناسب و خوب با آنها را می طلبد.