ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 19 بهمن 1392 ساعت 20:30 https://www.migna.ir/news/22120/گزارش-مرکز-آمار-وضعیت-درآمد-شهرها -------------------------------------------------- عنوان : گزارش مرکز آمار از وضعیت درآمد در شهرها -------------------------------------------------- خانوارهای نمونه بدون فرد با سواد 6.8 درصد بوده و خانوارهای دارای 3 نفر باسواد با 24.7 درصد بیشترین سهم را در کل خانوارهای نمونه داشته اند. متن : مهر: مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 91 را منتشر کرد. مهم ترین بخش های این گزارش، افزایش 23.8 درصدی متوسط هزینه شهرها در سال گذشته به نسبت سال 90، استفاده 41.9 درصد از اتومبیل شخصی، افزایش 24.2 درصدی هزینه مسکن، درآمد 16.7 میلیونی شهرنشینان و هزینه 16.4 میلیونی آنان و همچنین معرفی تهران با 21.7 میلیون به عنوان پُردرآمدترین استان کشور و ایلام با 11 میلیون تومان به عنوان کم درآمدترین استان کشور در سال 91 بوده است.   مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 91 را منتشر کرد. بر اساس نتایج این طرح متوسط تعداد افراد خانوار 3.6 نفر بوده و توزیع خانوارهای نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار نشان می دهد که خانوارهای 4 نفری با 29.3 درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 2 دهم درصد کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص دادند.   خانوارهای نمونه بدون فرد با سواد 6.8 درصد بوده و خانوارهای دارای 3 نفر باسواد با 24.7 درصد بیشترین سهم را در کل خانوارهای نمونه داشته اند.   متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای نمونه یک نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد 1.5 نفر بوده است. خانوارهای دارای یک نفر شاغل با سهم 56.3 درصد از کل خانوارهای نمونه بیشترین و خانوارهای دارای 5 نفر شاغل و بیشتر با یک دهم درصد کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص دادند. خانوار های بدون فرد شاغل 25.7 درصد از خانوارهای نمونه را تشکیل داده است.   بررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می دهد که 11.9 درصد در بخش عمده فروشی ، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت ها و کالاهای شخصی و خانگی و خانگی، 10.2 درصد از سرپرستان خانوارهای نمونه در بخش صنعت، 10.5 درصد در ساختمان، 9.5 درصد حمل نقل، انبارداری و ارتباطات، 4.3 درصد اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، 4.3 درصد کشاورزی، شکار و جنگلداری، 36.6 درصد غیر شاغل و 12.8 درصد در سایر فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته  اند.   توزیع خانوارهای نمونه شهری بر حسب سطح سواد سرپرست خانوار نشان می دهد در حدود 19.3 درصد خانوارهای نمونه دارای سرپرست بیسواد هستند، خانوارهای دارای سرپرست فوق لیسانس و بالاتر 2.1 درصد خانوارهای نمونه را تشکیل می دهد.   بررسی  خانوارها از نظر تعداد اتاق در اختیار آنها  نشان می دهد که 36.2 درصد خانوارهای نمونه دارای سه اتاق، 34 درصد 4 اتاق، 12.9 درصد 2 اتاق، 11.3 درصد 5 اتاق، 4.4 درصد 6 اتاق و بیشتر و 1.3 درصد دارای یک اتاق بوده اند.   نتایج بررسی در سال 91 نشان می دهد 98.6 درصد از خانوارهای نمونه اجاق گاز، 98.2 درصد از تلویزیون رنگی، 92.1 درصد از تلفن همراه، 88 درصد از جارو برقی، 80.2 درصد از ماشین لباسشویی، 58.8 درصد از ویدئو، دی وی دی و وی سی دی، 56.4 درصد از یخچال، 55.3 درصد از چرخ خیاطی، 46.1 درصد از یخچال فریزر و 41.9 درصد از اتومبیل شخصی استفاده می کنند.   هزینه های خانوار   بر اساس نتایج این طرح در سال 91 متوسط هزینه خانوار شهری برابر با 164280621ریال بوده که از این مقدار 27.1 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 72.9 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی است.   متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در مقایسه با رقم مشابه در سال 90 به میزان 23.8 درصد افزایش یافته است. هزینه های خوراکی و دخانی خانوار در سال 91 نسبت به سال 90 معادل 36.1 درصد و هزینه های غیرخوراکی معادل 19.8درصد افزایش داشته است.   در سال 91 متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری برابر 44569759 ریال بوده که در مقایسه با سال 90 به میزان 36.1 درصد افزایش نشان می دهد.   بر اساس نتایج این بررسی در بین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم با 23.9 درصد مربوط به هزینه گوشت بوده و هزینه های مربوط به آرد، رشته، نان، غلات و فرآورده های آن با 21.9 درصد، میوه ها و سبزی ها با 16.6 درصد، شیر و فرآورده های آن و تخم پرندگان با 11.5 درصد و نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها 7.2 درصد در مراتب بعدی اهمیت قرار داشته اند.   در سال 91 متوسط هزینه غیر خوراکی یک خانوار شهری برابر 119710862 ریال بوده که در مقایسه با سال قبل 19.8 درصد رشد داشته است. هزینه مسکن با سهمی معادل 46.1 درصد از کل هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم را دارا بوده است.   هزینه های حمل و نقل و ارتباطات با 14.8 درصد ، بهداشت و درمان 11.9 درصد، کالاها و خدمات متفرقه با 11.6 درصد و پوشاک و کفش با 6.2 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.   در سال 91 پوشاک و کفش 39.1 درصد هزینه های مسکن24.2 درصد، بهداشت و درمان 22.4 درصد، لوازم اثاث  و خدمات با 20.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.   درآمدهای خانوار   بر اساس نتایج بدست آمده متوسط درآمد اظهار شده یک خانوار شهری در سال 91 برابر 167241442 ریال بوده که نسبت به سال قبل 28.3 درصد افزایش داشته است.   بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 55.6 درصد درآمد از محل درآمدهای متفرقه، 27.7 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری و 16.8 درصد از محل مشاغل آزاد تامین شده است.   بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر حسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می دهد خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار آنها بهداشت و مددکاری اجتماعی است با درآمد اظهار شده سالانه 233301951 ریال بیشترین درآمد و خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار سرپرست آنها خانوارهای معمولی دارای مستخدم است با درآمد اظهار شده 98314447 ریال کمترین درآمد را در سال 91 داشته اند.   متوسط هزینه ها و درآمد خانوار بر حسب استان   بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان میدهد که استان تهران با 217282858 ریال بیشترین و استان ایلام با 110490942 ریال کمترین هزینه را در سال 91 داشته اند.   طبق نتایج بدست آمده استان تهران با 175961728 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 65229184 ریال کمترین متوسط هزینه های غیر خوراکی سالانه یک خانوار شهری را در سال 91 داشته اند.   استان خوزستان با 67920158 ریال بیشترین و استان قم با 268148001 ریال کمترین متوسط هزینه خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری را نشان می دهد.   همچنین استان تهران با 221060257 ریال بیشترین و استان ایلام با 117052227 ریال کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال 1391 به خود اختصاص داده است.