ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 1 خرداد 1390 ساعت 14:06 https://www.migna.ir/news/3201/مشاهده-کارنامه-نتایج-اوليه-آزمون-تحصيلات-تکميلي-دوره-هاي-کارشناسي-ارشد-ناپيوسته-داخل-سال-1390 -------------------------------------------------- عنوان : مشاهده کارنامه و نتایج اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل )سال 1390 -------------------------------------------------- متن :   از اینجا - کلیک کنید   کارنامه اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل )سال 1390 لینک :   http://srv2000.sanjesh.org/Arshad/90_T1/