ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 23 خرداد 1396 ساعت 0:36 https://www.migna.ir/news/41094/کودکان-فعالیت-های-اجتماعی -------------------------------------------------- 12 ژوئن؛ روز جهانی مبارزه با کار کودکان عنوان : کودکان و فعالیت های اجتماعی -------------------------------------------------- دوازده ژوئن (23 خرداد) هر سال بعنوان «روز جهانی مبارزه علیه کار کودک» معرفی شده و روزی برای افزایش آگاهی آحاد مردم در مورد کار کودکان با هدف پایان دادن به هر گونه کار کودک تا سال 2030 در جوامع مختلف می‌باشد. متن : روزجهانی مبارزه با کار کودکان بهانه ای برای ورود به جهان حقوق کودکان می باشد.روزی است که برای یادآوری و ارزشمندی وجود دوران کودکی،شناخته شده است و یادآورحق و حقوق کودکان به همگان نیز می باشد،کودکانی که حق طبیعی آنان است که تجربه کودکی کردن را در سنین کودکی داشته باشد و به یکباره سر از فقر، آوارگی، خشونت، بیماری و محرویت درنیاورند که اگر به علت کودک آزاری قربانی شوند هیچ جرمی و گناهی ندارند جز کودک بودن،که اگر در محیط سالم قرار بگیرند فردا را همین کودکان روشن خواهند ساخت. صلح و آرامش پایدار،پدر و مادرمسئولیت پذیر، تغذیه مناسب،بازی،تفریح و شادی کافی و برخورداری از بهداشت و سلامت کامل و احساس امنیت، امید به آینده و حق برخورداری ازآموزش و یادگیری،همه و همه ازحقوق اولیه و لازم و ضروری کودکان است. پیمان نامه حقوق کودک همه این تکالیف را به ما یادآوری می کند و از ما بزرگترها می خواهد که بدان پایند باشیم،این پیمان نامه درسال 1989میلادی درسازمان ملل به تصویب رسید و ازسال1990به اجرا درآمد و دارای یک مقدمه و 54ماده است که اصل آن به شرح ذیل است: 1.هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. 2.زمانی که دررابطه با کودک تصمیم گیری میشود باید منافع عالیه آن در راس قرارگیرد. 3.کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. (کودکی یکی ازمراحل حیات دنیایی است،غافرآیه 67) 4.کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابزارکنند و درتمامی اموری که به آنها مربوط میشود نظرات ایشان باید مورد توجه قرارگیرد. برخی ازکودکان محروم و کودکانی که از تربیت صحیح برخوردارنیستند و به جای پرداختن به امور کودکی،کارهای اقتصادی انجام می دهند ( کودکان کار ) به انزوای اجباری کشانده می شوند و ممکن است از زندگی هدفمندی برخوردار نشوند، باعث بروز افسردگی درآنها شود. ترس از محرومیت بشر از برنامه و هدف زندگی،انبیا و عارفان و اندیشمندان الهی و غیرالهی رابه آن داشته است که درچهارچوب رسالت خود،آدمی رابه خودآورند و او را از پوچی نجات و هدف زندگیش رامعنا بخشند به همین دلیل است که قران انسان را مورد خطاب قرارمی دهد.(افحسبتم انماخلقناکم عبثاوانکم الینالاترجعون،مومنون15). بنابراین آن چه که هدف و معنای زندگی را زنده می کند از مهم ترین موضوعات اجتماعی ،دینی،مدیریتی،فلسفی و روانشناختی است.معنا و هدف درزندگی نشان دهنده سلامت روان (mental heath)است و باعث افزایش توانایی فرد در انجام کارها می شود.و همچنین عوامل بسیاری درتحقق شخصیت موثر هستند ازجمله کنش متقابل اجتماعی (social interaction),یعنی شخصیت شخص درنتیجه تماس باسایراشخاص درگروه ها و فعالیت های اجتماعی به تدریج تکوین می یابد و ازجمله شیوه هایی که درجهت تربیت فرزندان کارایی فراوان دارد،شخصیت بخشی ازطریق تکریم وبزرگداشت کودکان میباشد. ✍نویسنده: حسین ملکی