ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 9 آبان 1395 ساعت 13:42 https://www.migna.ir/news/38935/حیاتی-ترین-رویکرد-فرزند-پروری-تربیت-فرزندان-قابلیت-همسری -------------------------------------------------- عنوان : حیاتی‌ترین رویکرد «فرزند‌پروری» تربیت فرزندان با قابلیت «همسری» است -------------------------------------------------- یک روانشناس گفت: والدین مبنای تربیت فرزندان را قابلیت «همسری» قرار دهند؛ تربیت فرزندان با قابلیت همسری، حیاتی‌ترین رویکرد فرزند‌پروری است. متن : دكتر غلامعلی افروز در گفت وگو با تسنیم؛ درباره الزامات تربیت فرزند در زندگی امروزی اظهار کرد: بچه های خود را کودک، دانش آموز، نوجوان و شهروند تربیت نکنیم بلکه فرزندان خود را با قابلیت همسری تربیت کنیم. وی افزود: تربیت فرزندان با قابلیت همسری حیاتی ترین رویکرد فرزند پروری است؛ اگرمبنای تربیت بر اساس قابلیت همسری باشد، والدین مجبورند الگو باشند و این الگو قرار گرفتن پدر و مادر باعث رشد شخصیت فرزندان می شود. این روانشناس با بیان اینکه افتتاح پرتالهای تخصصی در زمینه تربیت فرزندان، می تواند در تربیت آنها تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: این پرتالهای تخصصی، به خانواده ها کمک می کند تا به وظیفه خود در آفرینش بستر مطلوب برای پرورش شخصیت فرزندان آگاه شوند.