ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 13 آبان 1394 ساعت 13:32 https://www.migna.ir/news/33787/تفاوت-های-جالب-مغز-زن-ان-م-ردان -------------------------------------------------- عنوان : تفاوت های جالب مغز زنــــــان و مــــردان! -------------------------------------------------- زنان و مردان هر دو می توانند مغز مردانه نوع S و مغز زنانه نوع E داشته باشند و زیبایی این تفاوت ها وقتی است که این دو کنار هم قرار می گیرند و مکمل یکدیگرند. متن : "سایمون بارون" روانشناس دانشگاه کمبریج نظریه همدردی-سازماندهی را مطرح می کند. افراد با ذهن سازماندهی کننده علاقه شدیدی به تحلیل سیستم ها دارند و اغلب مغز مردانه یا "Male Brained" نامیده می شود و افراد با ویژگی همدردی قدرت فراوان در تشخیص احساسات افراد و همدردی با آنها را دارند که در اصطلاح مغز زنانه یا "Female Brained" نامیده می شود. داشتن این ویژگی لزوما نباید خصوصیت خاص یک جنس باشد بلکه زن و مرد هر دو می توانند این بخش را در ذهن خود داشته باشند و همه زنان دارای مغز زنانه و همه مردان دارای مغز مردانه نیستند. افراد با مشخصات Female Brained ارتباط با افراد غریبه و صحبت کردن با آنها برایشان چیزی سختی نیست. دخالت و ورود به مرز شخصی را سریع متوجه می شوند. علاقه ای به دانستن درباره جزئیات فنی کامپیوتر ،دوربین و یا یک نرم افزار جدید را ندارد. هنگامی که به یک نقاشی نگاه می کند بر زیبایی آن تمرکز می کند تا تکنیک و روش کشیدن این نقاشی. علاقه ای کمی به دنبال کردن وقایع مهم تاریخی دارند. افراد با مشخصات Male Brained علاقه ای به فهرست بندی دارند. اگر درباره ظاهرتان سوال بپرسید صادقانه جواب می دهند. علاقه ای به داستانهای تخیلی ندارند. اشتباهات دستورزبانی را سریع تشخیص می دهند. قدرت نقشه خوانی خوبی دارند. افراد با مغز مردانه در کارهای مدیریتی ،نظارتی و IT موفق تر هستند. افراد با مغز زنانه در کارهای آموزشی و فعالیت های اجتماعی بسیار موفق تر هستند.