ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 10 خرداد 1402 ساعت 16:04 https://www.migna.ir/news/61957/کشف-تاثیر-مهم-سلامت-روان-بدن -------------------------------------------------- عنوان : کشف تاثیر مهم سلامت روان بر بدن -------------------------------------------------- محققان در مطالعه اخیر منتشر شده در مجله «سِل» مکانیسم‌هایی را کشف کردند که طبق آن ها سلامت روانی تاثیر مهم بر سلامتی جسم دارد. متن : به گزارش مدیکال‌نیوز، استرس روانی عمیقاً بر پاسخ های التهابی تأثیر می گذاردو تاثیر آن بر شدت بیماری به ویژه در بیماری التهابی روده (IBD) قابل توجه است. مطالعات اپیدمیولوژیک مختلف نشان می دهد که رویدادهای استرس زا می توانند بیماری التهابی روده را تشدید کنند. محققان در مطالعه‌ای جدید، مکانیسم های اساسی اثرات استرس روانی بر التهاب روده را بررسی کردند. یافته های آن ها روی موش نشان داد که استرس ممکن است روده را برای یک پاسخ التهابی آماده تر کند. آن ها انتقال استرس روانی از مغز به روده را دنبال کردند. استرس محدودیت در موش به طور قابل توجهی باعث افزایش سطح سرمی هورمون کورتیکوسترون(نقش بسیار مهمی در تنظیم انرژی، پاسخ سیستم ایمنی و پاسخ به استرس دارد) و نورآدرنالین(به عنوان پیامرسان عصبی در سیستم سمپاتیک عمل می کند) شد. نویسندگان رویدادهای سلولی و مولکولی را شناسایی کردند که ادراک استرس را با تشدید التهاب روده مرتبط می کند. به طور کلی، این مطالعه یک مبنا برای اثرات مغز بر التهاب محیطی ارائه کرد و سلول های شبکه عصبی روده را به عنوان یک تقویت کننده بین استرس روانی و التهاب روده شناسایی کرد، که نشان می‌دهد مدیریت استرس می‌تواند در مراقبت از التهاب روده ارزشمند باشد.