ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 23 تير 1395 ساعت 18:07 https://www.migna.ir/news/37639/سرپرست-بهزیستی-استان-تهران-منصوب -------------------------------------------------- عنوان : سرپرست بهزیستی استان تهران منصوب شد -------------------------------------------------- معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی «اصغر باقری» را به عنوان سرپرست بهزیستی استان تهران منصوب کرد. متن : مهر: انوشیروان محسنی‌بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی «اصغر باقری» را به عنوان سرپرست بهزیستی استان تهران منصوب کرد.متن حکم به شرح ذیل است: برادر ارجمند جناب آقای  دکتر اصغر باقری نظر به تدین، تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان «سرپرست بهزیستی استان تهران» منصوب می‌شوید. با عنایت به راهبردهای اساسی دولت محترم تدبیر و امید مبنی بر تلاش همگانی در جهت بسط عدالت اجتماعی و نظر به گستره وسیع و سیال مسائل اجتماعی، طیف معلولیتهای ناشی از حوادث و بیماریها و ... تنوع و تغییرات پرشتاب آسیب‌های اجتماعی، بویژه آسیبهای نوپدید و پیامدهای مختلف آن، و با توجه به رسالت خطیر سازمان بهزیستی در تامین و توسعه خدمات حمایتی جهت معلولین، ایتام، آسیب‌دیدگان اجتماعی، زنان سرپرست خانوار، کودکان و نوجوانان، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، سالمندان و ... نیز وسعت و پراکندگی آحاد جامعه هدف، فراوانی مناطق حاشیه ای و آسیب خیز در استان بزرگ تهران و ریسک پذیری و حساسیت مدیریت خدمات سازمان در آن استان، از جنابعالی انتظار دارد با استعانت از ذات اقدس باریتعالی، و بهره‌گیری از نیروهای متعهد و متخصص آن حوزه، تمام توان علمی و عملی خویش را در جهت تحقق موارد ذیل بکارگیرید: تقویت نظام جامع رفاه اجتماعی مبتنی بر اصول پیشگیری و بسط وگسترش برنامه های توانبخشی با رویکردهای اجتماع محور. بسط و توسعه  خدمات پیشگیرانه و ارتقاء مهارتهای فردی و اجتماعی با تاکید بر دین مداری و آموزه های ناب اسلامی. تلاش در جهت ایجاد بسترهای مناسب تامین و عرضه خدمات توانبخشی، توان پزشکی ، اجتماعی و حرفه ای معلولین. تلاش در جهت توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار، بسط و تقویت و نهادینه سازی فرهنگ مشارکتهای مردمی با هدف گسترش روحیه خیرجمعی. اجرای نظام جامع خدمات امدادی و هدایت فعالیتهای مداخله ای و بهنگام در فوریتهای اجتماعی کشور از طریق تقویت، تجهیز و توسعه اورژانس اجتماعی در سراسر استان. توسعه و ارتقاء ارتباطات مؤثر برون سازمانی با سازمانها، موسسات و دستگاههای سیاستگزار و اجرایی استان بمنظور بهره گیری از ظرفیتهای بین بخشی و هم افزایی منابع موجود در جهت تثبیت و ارتقاء برنامه های سلامت اجتماعی. تعهد و التزام نسبت به نظارت و پایش مستمر سیستم ارائه خدمات تخصصی سازمان در عرصه های توانبخشی، پیشگیری و اجتماعی. تلاش در جهت طراحی و استقرار پایگاه مدیریت دانش و گسترش همکاریهای علمی، آموزشی با مراکز و موسسات علمی و آموزشی به منظور تقویت بنیه علمی و کارشناسی همکاران بهزیستی استان. توسعه و تقویت سیستمهای فناوری اطلاعات بمنظور مستندسازی فعالیتها و اثربخشی و کارایی خدمات سازمان. توجه به توسعه و تقویت منابع انسانی و ارتقای سطح معیشتی و رفاهی و بیمه ای کارکنان در جهت رشد و شکوفایی منابع انسانی کارآمد و سرمایه‌های اصلی سازمان. پیش از این احمد دلبری مدیر کل بهزیستی استان تهران بود.