ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 9 شهريور 1400 ساعت 21:46 https://www.migna.ir/news/54739/میزان-استفاده-ایرانی-ها-رسانه-های-اجتماعی -------------------------------------------------- عنوان : میزان استفاده ایرانی‌ها از رسانه‌های اجتماعی -------------------------------------------------- ایسپا در یک نظرسنجی میزان استفاده کاربران از رسانه‌های اجتماعی در روز، هفته و ماه را بررسی کرده. متن : مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نوشت: * فقط ۳.۱درصد از کسانی که حداقل از یک رسانه اجتماعی استفاده می کنند، گفته‌اند از واتس اپ اصلاً استفاده نمی‌کنند. اما ۴۴.۸درصد در طول روز به طور مستمر از آن استفاده می‌کنند. ۴۰.۶درصد روزی یک یا چند بار، ۹.۲درصدهفته‌ای یک یا چند بار و ۲.۳درصد ماهی یک یا چند بار از واتساپ استفاده می‌کنند. * ۲۷.۱درصد کاربران در طول روز به صورت مستمر از اینستاگرام استفاده می‌کنند. ۳۹.۳درصد روزی یک یا چند بار، ۱۲.۴درصد هفته‌ای یک یا چند بار و ۲.۷درصدماهی یک یا چند بار به آن سر می‌زنند. ۱۸.۵درصد کاربران اصلاً وارد این رسانه اجتماعی نمی‌شوند. * ۳۵.۶ درصد کاربران رسانه‌های اجتماعی، اصلاً از تلگرام استفاده نمی‌کنند اما ۱۲.۹درصد در طول روز به طور مستمر، ۲۷.۳درصد نیز روزی یک یا چند بار، ۱۷.۹درصد هفته‌ای یک یا چند بار و ۶.۳درصد ماهی یک یا چند بار وارد تلگرام می‌شوند. * نظرسنجی در روزهای ۱۷ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در مقیاس ملی انجام شده است. اطلاعات این نظرسنجی با در نظر گرفتن جمعیت ۱۸ سال به بالای کل کشور (اعم از مناطق شهری و روستایی) با تعداد نمونه ۱۵۷۰ نفر به شیوه مصاحبه تلفنی گردآوری شده است.   نتایج نظرسنجی درباره استفاده‌ مردم از شبکه‌های اجتماعی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران: * ۴۸.۴ درصد از پاسخگویان گفته‌اند فقط از رسانه‌های اجتماعی خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام استفاده می‌کنند. در مقابل ۱.۸ درصد بیان کرده‌اند فقط از رسانه‌های اجتماعی داخلی مثل سروش استفاده می کنند. ۲۲.۸ درصد پاسخگویان گفته‌اند هم از رسانه‌های اجتماعی داخلی و هم خارجی استفاده می کنند. ۲۷ درصد پاسخگویان گفته‌اند در حال حاضر کاربر هیچکدام از رسانه‌های اجتماعی داخلی یا خارجی نیستند. * گروه‌ سنی ۱۸ تا ۲۹ سال بیش از سایر گروه‌های سنی فقط از رسانه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند. ۵۰.۵ درصد از گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۴۹.۴ درصد از گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال و ۴۴.۴ درصد افراد ۵۰ سال و بالاتر گفته اند فقط از رسانه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند. * نظرسنجی در روزهای ۱۷ تا ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی انجام شده است. اطلاعات این نظرسنجی با رعایت اصول علمی و با در نظر گرفتن جمعیت ۱۸ سال به بالای کل کشور (اعم از مناطق شهری و روستایی) با تعداد نمونه ۱۵۷۰ نفر به شیوه مصاحبه تلفنی گردآوری شده است.