ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 8 شهريور 1394 ساعت 9:48 https://www.migna.ir/news/32779/تشخیص-بیماری-نوزادان-نارس-روی-سیگنال-های-قلبی -------------------------------------------------- تشخیص زودهنگام یک بیماری خطرناک در نوزادان نارس عنوان : تشخیص بیماری در نوزادان نارس از روی سیگنال های قلبی -------------------------------------------------- پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق به تشخیص زودهنگام یک بیماری خطرناک در نوزادان نارس از روی سیگنال های قلبی شدند. متن : به گزارش ایرنا از دانشگاه شریف، سمیرا مسعودی درپایان نامه خود موفق به تشخیص این بیماری شد و افزود:در این روش می توان بیماری آپنه-برادیکاردی که تشخیص فوری آن از اهمیت بالایی برخوردار است را با استفاده از تغییرات ضربان قلب به سرعت تشخیص داد. وی بیان کرد: در این پروژه سری های زمانی حاوی اطلاعات مبتنی بر رخداد آپنه- برادیکاردی از سیگنالهای قلبی استخراج، و روشهای کلاسیک و مبتنی برمدل مخفی مارکوف بر اساس این سری های زمانی، پیاده سازی ومقایسه شده اند. مسعودی اظهارکرد: علاوه برآن دراین تحقیق، اثر استفاده از داده ها بصورت مجزا وچند بعدی در الگوریتم های مدل مخفی مارکوف و مدل مخفی نیمه مارکوف و همینطور با در نظرگرفتن برهمکنش بین داده ها در الگوریتم مدل مخفی مارکوف کوپلاژ شده مورد بررسی قرار گرفته اند. ایست تنفسی طولانی مدت به همراه افت درنرخ ضربان قلب، بیماری است که درصد زیادی از نوزادان نارس به آن مبتلا می شوند، این بیماری که به آپنه-برادیکاردی موسوم است. حدود نیمی از نوزادانی که در دوره 30 تا 31 هفتگی جنینی متولد شده و حدود سه چهارم نوزادانی که بین 22 تا 27 هفتگی متولد می شوند را مبتلا می کند که به دنبال آن میزان جذب اکسیژن و در نتیجه فعالیت سلولهای مربوط به بافتهای مهم بدن از جمله مغز کاهش یافته و تکرار آن مانعی در برابر رشد سیستم عصبی نوزاد است که می تواند منجر به ضعف و یا فلج حرکتی دائمی شده و یا حتی زمینه مرگ ناگهانی دربسیاری از نوزادان را فراهم آورد. به همین دلیل نوزادان نارس دربخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU ) تحت مانیتورینگ دائمی قلبی و تنفسی قرار می گیرند تا سیگنال های قلبی و تنفسی آنها به منظور تشخیص هرچه سریعتر علائم گویای وقوع آپنه-برادیکاردی ثبت شود. بنابراین گزارش، اهمیت سرعت در تشخیص رویداد آپنه-برادیکاردی به دلیل عملیاتی است که لازم است هرچه سریعتر و به دنبال اعلام خطر نمایشگر توسط پرستار مراقب انجام شود که شامل به حرکت در آوردن نوزاد، برای تنفس مجدد و یا قرار دادن ماسک تنفس و یا نهایتا لوله گذاری تنفسی است، این تاخیر زمانی تا واکنش برای پرستار طولانی به نظر می رسد. براساس آمارها حدود 7 درصد از نوزادان به صورت نارس به دنیا می آیند و پردازش سیگنال های قلبی از روش هایی است که برای تشخیص زود هنگام این بیماری در جهان به کار می رود به همین دلیل پژوهشگران همواره برای توسعه این روش در حال تحقیق هستند. داده های ثبت شده مربوط به سیگنالهای قلبی تعدادی نوزاد در بیمارستان دانشگاه ' رن ' فرانسه مورد استفاده قرار گرفته اند.