ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 10 مرداد 1400 ساعت 10:21 https://www.migna.ir/news/54243/افزایش-پرخاشگری-کودکان-شیوع-کرونا -------------------------------------------------- تماس‌های مرتبط با موضوع «سوگ» با صدای یارا عنوان : افزایش «پرخاشگری» کودکان با شیوع کرونا -------------------------------------------------- رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با اشاره به تاثیر کرونا در میزان تماس‌ با خط مشاوره "صدای یارا" گفت: تعداد تماس‌های برقرار شده با صدای یارا نشان می‌دهد که «پرخاشگری» در کودکان نسبت به قبل بیشتر شده و دلیل آن محدود شدن فعالیتهای کودکان و نوجوانان، قطع ارتباط با محیط خارج از خانه و دوستان، نرفتن به پارک، موزه، باشگاه های ورزشی و ... همچنین ارتباط دائم در شرایط سخت بحران کرونا با والدین آنهم به دور از اقوام و آشنایان است. متن : منصوره شاه نظری در گفت وگو با ایسنا،با بیان اینکه صدای یارا در سال ۱۳۷۹ توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان راه اندازی شده و اولین خط کمک فکری به کودکان و نوجوانان و والدین آنان است، اظهار کرد: حضور و فعالیتمجموعه و بازخوردهایمردم، تعداد تماس گیرندگان و ارتباط مداوم آنها نشان می دهد که مجموعه صدای یاراچقدر توانسته در ارائه خدمات خودموفق باشد. وی با بیان اینکهاز نقاط مختلفی برای دریافت مشاوره با صدای یارا تماس گرفته می شود، ادامه داد: از روستاها، شهرستانها، شهرها و حتی از خارج کشور با صدای یارا تماس می گیرند و مشاوره دریافت می کنند، لذا صدای یارا توانسته خود را به عنوان منبعی علمی و به روز که می تواند مسائل و مشکلات را تحلیل کند و با استفاده از الگوی رهیاب که در جهت توانمند کردن مراجع حرکت می کند، بازخوردهای مناسبی بگیرد. به گفته، شاه نظری، افرادزیادی از روستاها و شهرستان ها برای دریافت مشاوره با صدای یارا تماس می گیرند که این تماسها در دوران پاندمی بیشتر هم شده است. رییس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با بیان اینکه مراکز مشاوره تلفنی خصوصی زیادی در کشور وجود دارند، یادآور شد: در ایران عموم مردم نیاز به سامانه های مشاوره های تلفنی بیشتری مانند صدای یارا دارند.در حال حاضر اورژانس اجتماعی ۱۲۳، صدای یارا، مشاوره سازمان بهزیستی کشور ۱۴۸۰، سامانه هایقوه قضائیه و ۱۱۰،مشاوره های رایگان ارائه می دهند و هرچقدر تعداد این سامانه ها افزایش یابد، بهتر است، زیرا مشاوره های خصوصی هزینه برهستندوعموم مردم نمی توانند هزینه های آن را پرداخت کنند، این درحالیست که هر خانواده ای نیاز به حل مشکل در شرایط بحران و دانش فرزند پروری و ارتباط با نوجوان و... دارد. وی با اشاره به اینکه انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در جهت ارائه خدمات بهتر در سال ۱۳۹۱ خط هشت شماره ای صدای یارا را به خط پنج شماره ای (۴۲۱۵۲)تغییر داد تا کودکان بتوانند راحتتر با این خط تماس بگیرند، گفت: در حال حاضر باتوجه به موضوع کرونا با یک خط دایورت در دوشیفت صبح و بعدازظهر شروع به دورکاری کردیم و به تازگی با توجه به نیاز، در صدد افزایش ۳ خط دایورت هستیم و اکنون کارهای فنی این اقدام در دست انجام است. شاه نظری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۵۹ مشاور در صدای یارا به تماس گیرندگان این خط مشاوره می دهند، در پاسخ به این سوال که آیا این سامانه طی چند سال گذشته با کمبود نیروی مشاور برای پاسخ دهی با تماس گیرندگان مواجه نشده است؟، گفت: تاکنون مشاوران در صورت حضوری بودن توسط چهار خطارائه خدمت می کردند؛باتوجه به این تعداد خطوط با کمبود نیرو مواجه نشده ایم و البته با توجه به اینکه ما در سال یک یا دوبار فراخوان میدهیم که با استقبال زیادی از طرف روانشناسان و مشاوران روبرو هستیم و طی مصاحبه های تخصصی جذب نیرو انجام میشود. رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با اشاره به تاثیر کرونا در میزان تماس با صدای یارا گفت: تعداد تماس های برقرار شده با صدای یارا نشان می دهد که پرخاشگری در کودکان نسبت به قبل بیشتر شده و دلیل آن محدود شدن فعالیتهای کودکان و نوجوانان، قطع ارتباط با محیط خارج از خانه و دوستان، نرفتن به پارک، موزه، باشگاه های ورزشی و... همچنین ارتباط دائم در شرایط سخت بحران کرونا با والدین به دور از اقوام و آشنایان است. وی گفت: همچنین حضور بیش از حد کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به دلیل برقراری راحتتر راه ارتباط با دوستان و فرار از محیط خسته کننده خانه بیشتر شده است. همچنین میزان اضطراب آنها در دوران کرونا به دلیل احساس عدم امنیت و نگرانی از ابتلای خود و والدین به بیماری بیشتر شدهاست. شاه نظری افزود: تماس های مرتبط به موضوع سوگ به دلیل ویروس کرونا و مرگ ناشی از آن نسبت به گذشته بیشتر شده است که این تماس ها برای نحوه برخورد با کودکانی که والدین یا اقوام نزدیکشان را از دست داده اندبرقرار شده است.