ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 22 شهريور 1400 ساعت 7:27 https://www.migna.ir/news/54973/وضعیت-اضطراب-استرس-بیماران-کرونایی -------------------------------------------------- عنوان : وضعیت اضطراب و استرس در بیماران کرونایی -------------------------------------------------- پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران با انجام یک مطالعه میزان اضطراب، افسردگی و اختلال پس از سانحه را در بیماران بستری و غیر بستری و همچنین جمعیت عمومی مقایسه کردند. متن : ترس و اضطراب ناشی از بیماری کرونا، چه قبل از ابتلا به بیماریو چه بعد از آن مساله ای قابل توجه است. ترس و اضطراب طولانی مدت، می تواند موجب ضعف سیستم ایمنی و کاهش توان بدن، برای مقابله با بیماری شود. با توجه به این موضوع پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران با انجام یک طرح تحقیقاتی، سلامت روان افراد مبتلا به کووید-۱۹ و غیر مبتلا را بررسی کردند. نتایج این پژوهشکه به صورت نظرسنجی آنلاین در سال 1399 اجرا شد، نشان دادکه حدود یک سوم از پاسخ دهندگان در گروه بیماران سرپایی؛ اضطراب، افسردگی و استرس متوسط تا خیلی شدید داشتند. در گروه بیماران بستری، نیمی از افراد اضطراب و افسردگی متوسط تا خیلی شدید و یک سوم آن ها استرس متوسط تا خیلی شدید داشتند. بررسی افراد غیر مبتلا حاکی از این بود که بیشتر از نیمی از پاسخ دهندگان در گروه جمعیت عمومی، اضطراب، افسردگی متوسط تا خیلی شدید و نزدیک به نصف آن ها استرس متوسط تا خیلی شدید داشتند. همچنین در حدود نیمی از افراد گروه های بیماران بستری و سرپایی و در بیشتر از یک سوم افراد جمعیت عمومی اختلال استرس بعد از سانحه (از حد محتمل تا حد سرکوب کننده عملکرد سیستم ایمنی) یافت شد. شدت این اختلال در هر دو گروه بیماران سرپایی و بستری بیشتر از جمعیت عمومی بود. اضطراب و افسردگی در گروه بیماران بستری بیشتر از جمعیت عمومی بود؛ اما بیماران سرپایی اضطراب و افسردگی کمتری نسبت به جمعیت عمومی داشتند. محققان این طرح پژوهشی، پیشگیری و تشخیص زودهنگام و درمان عصبی- شناختی علائم روان پزشکی در بازماندگان کووید-۱۹ راتوصیه می کنند. این پژوهشگران توصیه می کننددر دوران همه گیری این بیماری، با استفاده از روش های غیر حضوری مبتنی بر تلفن های هوشمند یا بر بستر وب و رسانه های خبری مانند تلویزیون و با افزایش سطح آگاهی های بهداشتی و ارائه مراقبت های روان شناختی، اضطراب و افسردگی افراد جامعه کاهش داده شود. نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان مقایسه سلامت روان و تاثیر رویداد در افراد مبتلا به کرونا ویروس و جمعیت عمومی در طول همه گیری بیماری (COVID-19)در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور منتشر شده ومریم حسن نژاد رسکتی، فروزان الیاسی، مطهره خردمند، محمود موسی زاده، تورج اسدی، میثاق شفیع زاد، اکبر هدایت زاده عمران؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران در انجام این طرح تحقیقاتی مشارکت داشتند.