ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 2 خرداد 1399 ساعت 13:38 https://www.migna.ir/news/50571/مواقعی-روانشناس-نیاز-داریم -------------------------------------------------- عنوان : چه مواقعی به روانشناس نیاز داریم؟ -------------------------------------------------- یک روانشناس بالینی گفت: در بیشتر مواقع نیاز به روانشناس همزمان با مشاهده تغییرات در خلق و رفتار فرد اتفاق می‌افتد و این تصمیم با توجه به اینکه در شرایط سخت اتخاذ می‌شود اما می‌تواند سرنوشت زندگی را متحول سازد. متن : میگنا: محمدرضا محمدی افرود:همانطور کهاز گذشته متداول بوده و همچنان ادامه دارد نقش روانشناس و روان درمانگر در بهبود مسایل روان تنی و پاسخگویی به احساس نیاز افراد جامعه از اهمیت بسیاربالایی برخوردار و در دوره های مختلف زندگی کمک کننده است. وی با بیان اینکهمراجعه به روانشناس به معنای شکست خوردن نیست و به سهولت می توان مشکلات خلقی و رفتاری خود را با این کارشناسان مطرح کرد، افزود: امروز در جامعه با انواع و اقسام مسائل پیچیده و نیازهای غیر مادی مواجه هستیم که عمده آن باز می گردد به مسایل قشر نوجوانو جوانان و در مرحله بعدی افرادی که تصمیم به آغاز زندگی مشترک دارند،و از طرفی به طور مسلم با مسائلی رو به رو هستیم که ریشه در دوران کودکی دارد مسایلی که هرگز فرد مجبور نبوده با آنها رو به رو شود. این روانشناس گفت: زمان هایی در زندگی فرد یا افراد جامعه رخ می دهدکهبه کمک یک شخص دیگر احساس نیاز پیدا می کنند، در این مقطع می توان به اهمیت و جایگاه وجود یک روانشناس و یا رواندرمانگر پی برد و با مراجعه به این کارشناسان و مشورت گرفتن از آنان به خود و دیگران کمک کرد. محمدی افزود: برای نمونه ازدواج، یکی از مراحل بسیار حساس و سرنوشت ساز در دوران زندگی هر فردی به شمار می رودکه لازم است طرفین در این زمینه از لحاظ رفتاری و خلقی یکدیگر را پیش از زیر یک سقف قرار گرفتن، بیشتر بشناسند. در این مرحلهزن و مردی کهجدای از موقعیتی که هر کدام از قبل داشتند، اما برایورود به دورهجدید، به یک مشاورنیاز پیدا کرده و می توانند از این طریق از کمک های تخصصی آن بهره مند شوند. این روانشناس بالینی تصریح کرد: موقعیت هایی وجود دارد که بهتر است در راستای پیشگیری از بروز مشکلات، قرار ملاقاتی با روانشناس داشته یا با شرکت در کارگاه آموزشی سطح اطلاعات خود را بالا برد. وی به مواقعه ای که جوانان و نوجوانان و خانواده های آنان به روانشناس و رواندرمانگر احتیاج پیدا می کنند، اشاره کرد و افزود: برای نمونه فشار جامعه می تواند بر موفقیت فرد جوان یا نوجوانی اثر گذار باشد و ازسطح نمرات آندر امتحانات بکاهد یا اینکهفشار هم سالان سبب شودکه بچه ها برایلباس پوشیدن دنبال مارکخاص یا نوعیلباس پوشیدن بروند. بچه های امروزدر مقایسه با گذشتهبا مسائل جدی رو به رو هستندو دلایل و علل همه این مشکلات را نمی توان در طرز تعلیم و تربیت پدر و مادر خلاصه کرد. از این رو اینگونه موارد باعث بوجود آمدن تعارضاتی میان اقشار مختلف جامعه می شود که می توان با حضور در یک مرکز مشاوره و یا مراجعه به یک روانشناس تا حدود بسیاری این مشکلات را به مرور رفع کرد. محمدی گفت: همه تغییرات ناگهانی و یا موردی در رفتار و یا شخصیت فردی حتما نیازمند مراجعه به یک مشاورروانپزشک یا روان درمانگردارد و از طرفی احتمال دارد مراجعه به کارشناسان متخصص لزوما یک دوره ای طولانی را دربرگیرد و یا با یک جلسه مراجعه به روان درمانگر واجد شرایط برای تشخیص و مقابله با مساله کفایت کند.