ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 1 بهمن 1389 ساعت 17:28 https://www.migna.ir/news/2195/ایجاد-7-رشته-جدید-مقاطع-کارشناسی-ارشد-دانشگاه-زابل -------------------------------------------------- عنوان : ایجاد 7 رشته جدید در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه زابل -------------------------------------------------- متن :  موافقت شورای آموزش عالی گسترش، هفت رشته جدید در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه زابل ایجاد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رشته های شیمی – شیمی آلی، مهندسی عمران – آب، مهندسی کشاورزی – علوم خاک و مهندسی منابع طبیعی – فرآوری محصولات شیلاتی در مقطع کارشناسی ارشد و سه رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT )، مهندسی برق – قدرت و باستان شناسی در مقطع کارشناسی دانشگاه زابل با تصویب شورای گسترش آموزش عالی ایجاد شدند. همچنین مجوز احداث دانشکده آب و خاک در دانشگاه زابل از سوی وزارت علوم صادر شد.