ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 3 مرداد 1390 ساعت 9:04 https://www.migna.ir/news/4175/پذیرش-دانشجوی-دکتری-تحصصی-پژوهشی-پژوهشگاه-ابن-سینا -------------------------------------------------- عنوان : پذیرش دانشجوی دکتری تحصصی پژوهشی در پژوهشگاه ابن سینا -------------------------------------------------- متن : شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research) در پژوهشکده فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی موافقت کرد. به گزارش مهر، با موافقت شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل و مرکز تحقیقات آنتی بادی منوکلونال وابسته به پژوهشگاه ابن سینا راه اندازی می شود. محورهای پذیرش دانشجو در حوزه های سلولی مولکولی، علوم دارویی و اخلاق پزشکی است. ظرفیت پذیرش دانشجو در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل 6 و در مرکز تحقیقاتی آنتی بادی منوکلونال 4 دانشجو است.