ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 17 بهمن 1392 ساعت 17:33 https://www.migna.ir/news/22069/تنها-مرجع-صدور-مجوز-موسسات-آموزش-عالی-آزاد-کجاست -------------------------------------------------- عنوان : تنها مرجع صدور مجوز موسسات آموزش عالی آزاد کجاست؟! -------------------------------------------------- معاون حقوقی وزارت علوم تاکید کرد که صدور مجوز فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد صرفاً از طریق دانشگاه جامع علمی کاربردی صورت می گیرد. متن : سعدالله نصیری قیداری با اشاره به فعالیت برخی موسسات زیربط بسیج دانشجویی در حوزه آموزش عالی و محل دریافت مجوز موسسات فعال در این حوزه، گفت: برای فعالیت های آموزشی در کشور، شورای عالی برنامه ریزی وزارتخانه های علوم و بهداشت حق صدور مجوز را دارند. وی ادامه داد: مگر اینکه توسط این وزارتخانه ها صدور مجوز به مرکز دیگری تفویض اختیار شده باشد. به گفته معاون حقوقی وزارت علوم، بنابراین دانشگاه جامع علمی کاربردی از سوی وزارت علوم تنها مرجعی است که امکان صدور مجوز را برای این قبیل موسسات در اختیار دارد و در واقع این وزارتخانه به دانشگاه علمی کاربردی تفویض اختیار کرده است. به گزارش مهر، با اعلام مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی، فعالیت موسسه آموزشی نصیر که مجوزش صرفاً برای فعالیت در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر صادر شده، غیرقانونی اعلام شده بود به این دلیل که موسسه مذکور با اعلام این مرکز، در دانشگاه صنعتی اصفهان نیز شعبه ایجاد کرده است. رئیس مرکز آموزش عالی آزاد دانشگاه علمی کاربردی چندی پیش به مهر اعلام کرد که موسسه آموزش عالی آزاد نصیر که ادعا می کند مربوط به بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر است، تاکنون از مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزشهای خاص مجوزی دریافت نکرده است. وی اظهار داشت: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برای نخستین بار مجوز فعالیت این موسسه را صرفاً درون دانشگاه صادر کرده اما هم اکنون این موسسه حتی در دانشگاه صنعتی اصفهان هم ریشه دوانده است. معصومیان تاکید کرد: داوطلبان کنکور به هیچ عنوان به موسسه مذکور برای حضور در دوره های آموزشی، مراجعه نکنند. خاطرنشان می شود طی دو سال گذشته وزارت علوم، صدور مجوز به موسسات آموزش عالی آزاد را به مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی، واگذار کرد.