ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 2 آذر 1400 ساعت 14:43 https://www.migna.ir/news/56099/کسب-جایزه-روانشناسی-دکترسیاسی-توسط-دانش-آموخته-رشته-دانشگاه-پیام-نور -------------------------------------------------- برای نخستین بار عنوان : کسب جایزه روانشناسی دکترسیاسی توسط دانش آموخته رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور -------------------------------------------------- یک دانش آموخته رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور موفق به کسب جایزه دکتر سیاسی شد. متن : رقیه محمدی قره قوزلو دانش آموخته رشته روانشناسی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با ارائه پایان نامه مقطع دکترای خود موفق به دریافت جایزه دکتر سیاسی انجمن روانشناسی ایران شد. گفتنی است، دکتر رقیه محمدی قره قوزلو پایان نامه خود را با همکاری دکتر احمد علی پور و دکتر جوانمرد به عنوان استاد راهنما، همچنین دکتر زارع به عنوان استاد مشاور خود به پایان رسانیده است و درحال حاضر محقق پسا دکتری دکتر علی پور است .