ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 5 بهمن 1392 ساعت 12:49 https://www.migna.ir/news/21709/گلایه-زنان-شاغل-افزایش-ساعت-کار-دولت-تجدید-نظر-کند -------------------------------------------------- عنوان : گلایه زنان شاغل از افزایش ساعت کار/ دولت تجدید نظر کند -------------------------------------------------- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زنان شاغل خواستار تجدید نظر دولت در میزان ساعت کار هستند، گفت: مراجعات زیادی توسط زنان شاغل نسبت به موضوع افزایش ساعت کار داشتیم و بسیاری از این کارمندان نسبت به این مساله گلایه‌مند هستند. متن : فاطمه آلیا در گفت و گو با پانا، با اشاره به افزایش ساعت کار ادارات از مهرماه سال جاری تا کنون اظهار داشت: مراجعات زیادی توسط زنان شاغل نسبت به موضوع افزایش ساعت کار داشتیم و بسیاری از این کارمندان نسبت به این مساله گلایه داشتند. نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس، در ادامه تصریح کرد: افزایش ساعت کار برای زنانی که هم شاغل هستند و هم مسئولیت خانه را بر عهده دارند، بسیار سخت و در این مساله حق با خانم ها است چرا که با افزایش ساعت کار به زندگی این خانم ها لطمه خورده است. زنان شاغل خواستار تجدید نظر دولت در میزان ساعت کار هستند وی با بیان اینکه زنان شاغل خواستار تجدید نظر دولت در میزان ساعت کار هستند، گفت: بنده نماینده خانم ها هستم و در مراجعات زیادی که داشتم بسیاری از کارمندان زن حتی نامه نوشتند و درخواست داشتند که ما موضوع افزایش ساعت کار را پیگیری کنیم. از طرفی در سرکشی هایی که بنده به ادارات و سازمان های مختلف نیز داشتم در صحبت های مختلف مطرح شد که این موضوع به خانواده نیز لطمه زده است. در ساعات افزوده شده، کار مفیدی انجام نمی شود عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: در گزارش هایی که در دست داریم، باید گفت که بیشتر کار مفید کارمندان تا ظهر است و از زمانی که ساعت کار افزایش پیدا کرده است بسیاری از کارمندان وقت خود را به بطالت می گذرانند و مشغول کارهای دیگر می شود، از طرفی با توجه به اینکه دولت الکترونیک هم فعال است در بسیاری از سازمان ها خدمات اینترنتی ارائه می شود و این افراد در ساعات بعد از ظهر وقت خود را صرف استفاده از اینترنت و یا حتی استفاده از شبکه های اجتماعی می کنند. آلیا خاطرنشان کرد: معاونت زنان ریاست جمهوری می بایست موضوع افزایش ساعت کار خانم ها را پیگیری کند چرا که ما اعتقاد داریم کار مفیدی در ساعات افزوده شده انجام نمی شود و دولت باید نسبت به این موضوع تجدید نظر کند.