ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 12 شهريور 1400 ساعت 23:16 https://www.migna.ir/news/54794/فاکتوری-تاثیرگذار-کاهش-اضطراب-بیماری-کرونا -------------------------------------------------- عنوان : فاکتوری تاثیرگذار بر کاهش اضطراب بیماری کرونا -------------------------------------------------- نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد، رابطه‌ معناداری بین افزایش سواد سلامت با کاهش اضطراب بیماری کرونا وجود دارد. این مسئله، اهمیت تدوین و اجرای برنامه‌هایی جهت افزایش سواد سلامت در ابعاد جسمی و روانی توسط افراد متخصص و سیاست‌گذاران حوزه بهداشت عمومی را نشان‌ می‌دهد. متن : ویروس کرونا، زندگی و سلامت میلیون‌ها انسان در سراسر جهان را مورد تهدید قرار داده است. بیماری کووید ۱۹ درعین حال باعث ایجاد فاجعه روانی در کل جهان شده است. افراد دارای سابقه بیماری‌های زمینه‌ای و همچنین افسردگی و اضطراب، بیشتر در خطر ابتلا به کرونا قرار دارند؛ ضمن اینکه این فشارهای روانی باعث می‌شود سایر بیماری‌های آن‌ها نیز بروز کند.   همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ به دلیل عدم آمادگی جوامع و سیستم‌های بهداشتی برای مقابله با این بیماری و برخورداری از ویژگی‌هایی مانند قدرت کشندگی و بیماری‌زایی بالا، با پیامدهای گسترده روانشناختی مانند اضطرابِ بیماری کرونا همراه است. بروز اضطراب بیماری کرونا و شدت آن به عوامل متعدد فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلفی وابسته است که نیاز به شناسایی و برنامه‌ریزی جهت مداخلات اثر بخش دارد. یکی از این عوامل سواد سلامت است. پژوهش صورت‌گرفته که توسط گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بابل تحت عنوان "اضطراب بیماری کرونا و عوامل مرتبط با آن در بزرگسالان ساکن جامعه ایران در زمان شیوع کووید-۱۹" انجام شده و نتایج آن در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده،  نشان می‌دهد که بین سواد سلامت و اضطراب بیماری کرونا در بزرگسالان ساکن جامعه ایران رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ براین اساس، با افزایش یک واحد در سواد سلامت، ۵۴ درصد کاهش در اضطراب بیماری کرونا رخ داده است. با توجه به سهم بالای پیش‌بینی‌کنندگی سواد سلامت در اضطراب بیماری کرونا، توصیه می‌شود تا در زمان شیوع بیماری، برنامه‌هایی جهت افزایش سواد سلامت در ابعاد جسمی و روانی از طریق رسانه‌های گروهی و فضای مجازیِ در دسترس بزرگسالان ساکن جامعه، توسط افراد متخصص و سیاست‌گذاران حوزه بهداشت عمومی تدوین و اجرا شود.