ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 12 مرداد 1394 ساعت 10:14 https://www.migna.ir/news/32383/جایگاه-شادی-ادبیات-فارسی-کجاست -------------------------------------------------- از دیدگاه ماکان؛ عنوان : جایگاه شادی در ادبیات فارسی کجاست؟ -------------------------------------------------- محمد بقایی(ماکان) می‌گوید: در ایران باستان به جشن و شادی توجه بسزایی داشته‌اند و بعدها این شادی در شعر شاعرانی چون رودکی، حافظ، خیام و ... دیده می‌شود. او معتقد است کفه نشاط ادبیات فارسی بر موارد اندوهگین می‌چربد. متن : این نویسنده و پژوهشگر در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که فرهنگ هر جامعه ای را باید از ریشه هایش مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: پرداختن به مقطعی خاص از یک فرهنگ موجب نتیجه گیری درست نخواهد شد. اگر به ریشه های فرهنگ ایران توجه شود بن مایه های اصلی آن را شادی و نشاط شکل می دهد، زیرا در فرهنگ کهن ایرانی، شادی، اصل زندگی قرار گرفته و مدام بر این موضوع تأکید شده است که زندگی تنها با شادی و نشاط پویایی می یابد. او بیان کرد: در کتیبه معروف داریوش آمده است که بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید، آن آسمان را آفرید و شادی را آفرید که نشان می دهد شادی و شاد زیستن تا حد آفرینش زمین و آسمان ارزش و اهمیت داشته است. بقایی ماکان در ادامه یادآور شد: اما در مجموع می توان نتیجه گرفت که شعر ایرانی در قیاس با شعر جهانی، کفه نشاط و شورانگیزی اش نسبت به موارد اندوهگین و حزن آور سنگین تر است، تا حدی که می شود آن را یکی از ویژگی های بارز شعر فارسی عنوان کرد. از رودکی پدر شعر فارسی گرفته که گفت: شاد زی با سیه چشمان شاد / که جهان نیست جز فسانه و باد؛ تا ایرج که گفت: دل به کف غصه نباید سپرد/ اول و آخر همه خواهیم مرد. او با اشاره به جشن های باستانی ایران گفت: در ایران باستان زمانی که نام های روز و ماه برابر می شود - مانند فروردینگان که نوروز از آن آغاز می شود - جشنی بزرگ در پهنه فرهنگ ایرانی شکل می گیرد. اما باید توجه داشت که نشاط و شادمانی در فرهنگ ایرانی از مفاهیمی عمیق و آسمانی برخوردار است و ویژگی های مادی و زمینی آن چنان که امروز از این واژه برمی آید، بسیار اندک است. این مترجم و مدرس دانشگاه افزود: برای مثال جشن های دوازده گانه آیین ایران باستان که نام جشن (یسن) بر آن ها نهاده شده تماما معطوف به عالم بالاست. چنین شادمانی هایی روح را به عالم بالا سوق می دهد و موجب تعالی اندیشه آدمی و توجه او به امور معنوی می شود. ماکان که به تازگی کتاب نگرش های ایرانی را منتشر کرده و بخش هایی از آن به موضوع مورد بحث اختصاص دارد، با اشاره به جشن های ایران باستان اظهار کرد: تعداد جشن ها در فرهنگ ایرانی در طول سال بر 45 جشن بالغ می شده است، بنابراین چنین فرهنگی به سیر خود ادامه می دهد و به جریان خود تداوم می بخشد، بعدها نیز تأثیر خود را بر پیروانش و کسانی که تحت نفوذ این فرهنگ هستند، می گذارد. او اضافه کرد: برای مثال چنان که اشاره شد می توان از قدیمی ترین آن ها که اشعار رودکی سمرقندی است، نام برد. رودکی در اکثر اشعار خود مخاطب را به شادی و نشاط و دوری گزیدن از غم و اندوه تشویق می کند. هچنین اشعار شاعران بعد از وی مانند منوچهری و سنایی دارای همان مفاهیمی است که در فرهنگ ایرانی می بینیم؛ یعنی شادی و نشاطی که دل و ذهن را به امور معنوی معطوف می دارد. این پژوهشگر پس از نام بردن از چهره های برجسته شعر فارسی، گفت: بعد از رودکی تا زمان حاضر اگر یکایک دوره های شعر فارسی را از این دیدگاه مورد توجه قرار دهیم به طور خاص می توان از بسیاری از شاعران برجسته ایرانی نام برد که آدمیان را از پرداخت به مویه، اندوه و ماتم برحذر داشته اند زیرا بر این عقیده بودند که عناصری از این دست موجب کندی و فساد زندگی می شود و آدمی را از پویایی بازمی دارد. این مترجم با بیان این که بعد از رودکی برجسته ترین شاعری که از شادی می گوید، خیام است، گفت: خیام در مصرع معروف انگار که نیستی چو هستی خوش باش مدام متذکر می شود؛ از نوعی که پیشینیان مورد توجه قرار داده اند؛ حتی نمادهایی مانند می ، میخانه، مطرب و... که بعدها در ادب صوفیه از جمله در سروده های حافظ نیز می بینیم و برای شادی استفاده می شود که مفاهیم اصلی آن متوجه عوامل نشاط آور است و به صورت نمادین از این اصطلاحات استفاه می شود. بقایی ماکان درباره نمود شادی در شعرهای حافظ بیان کرد: شاعر نامدار ایرانی، حافظ به این موضوع بسیار توجه دارد؛ مثلا در غزل معروف دمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمی ارزد/ به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی ارزد. پیش از او سعدی نیز به همین ترتیب شعر سروده است. او ادامه داد: بعد از سعدی، مولانا هم غم و اندوه را عاملی مخرب می داند، چنان که گفته شد بعدها می بینیم در سبک های مختلف شعر فارسی بخصوص در غزل که از معنای آن پیداست مفاهیم نشاط انگیز گنجانده می شود، اشعاری که خواننده را به عوامل سازنده زندگی - که عشق زیربنای آن است - سوق می دهد. بنابراین شاعرانی در قالب غزل شعر می سرایند و ذهن خواننده را به آتش حوزه زندگی یعنی عشق متوجه می کنند. در واقع باید نتیجه گرفت اشاره آنان به مهم ترین عاملی است که برای ایجاد هیجان و پویایی می توان سراغ گرفت و از آن نام برد. چنان که حافظ در شرح این نکته گفته است: ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق/ گفتم ای ناصح عاقل! هنری بهتر از این؟ این پژوهشگر، عشق را عامل شادی در شعر دانست و اظهار کرد: عشق مراتبی دارد. همه عشق های صحیح و به معنی واقعی کلمه قابل قبول پیوسته موجب سازندگی جوامع و خود فرد است زیرا آن که عاشق است مدام در پی یافتن مقصود خویش است و برای رسیدن به این مقصود راهی جز پویایی وجود ندارد. او گفت: حتی در قالب قصیده هم که معمولا در گذشته برای ستایش ممدوح به کار رفته است، در ابیات آغازینش نشاط انگیزترین تعابیر به کار گرفته شده است که در اصطلاح به آن "تشبیب" می گویند. در واقع می شود آن را تا حدی با غزل طولانی مقایسه کرد. در تمام قالب های شعر فارسی آن چه درصد بالایی از مفاهیم قالب ها را تشکیل می دهد، مفاهیمی است که چه به جد و چه به طنز حکایت از روح نشاط انگیز دارد که در فرهنگ ایرانی موج می زند.