ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 23 مرداد 1401 ساعت 21:49 https://www.migna.ir/news/59663/ایجاد-مراکز-مشاوره-سلامت-اجتماعی-دانشگاه-های-علوم-پزشکی -------------------------------------------------- عنوان : ایجاد مراکز مشاوره و سلامت اجتماعی در دانشگاه های علوم پزشکی -------------------------------------------------- مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت از راه اندازی مراکز سبک زندگی، مشاوره و سلامت اجتماعی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد. متن : به گزارش دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر حمیدرضا اشراقی با اشاره به اهمیت مشاوره و سلامت روان دانشجویان عنوان کرد: توجه به ارتقای دانش سازمانی و توانمندسازی کارکنان نیز از جمله راهبردهای اصلی سازمان ها برای نیروی انسانی است. وی افزود: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در راستای راه اندازی و تاسیس مراکز مشاوره سبک زندگی ایران اسلامی؛ وظیفه ای است که بر عهده وزارت علوم و بهداشت گذاشته شده است. اشراقی تصریح کرد: وزارت بهداشت با تشکیل کارگروه هایی، در قالب هیئت های اندیشه ورزی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، اصول اولیه و ساختار سازمانی راه اندازی مراکز سبک زندگی، مشاوره و سلامت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. وی گفت: راه اندازی این مرکز با مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت و قرارگاه ستاد مرکزی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با حضور وزیر بهداشت ایجاد می شود، همچنین مصوبه راه اندازی و تاسیس این مراکز را در ستاد دانشگاه های علوم پزشکی داشته باشیم. اشراقی افزود: مجموعه فعلی اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه ها شامل زیر مجموعه های مرکز سبک زندگی و سلامت اجتماعی، کانون پیوند و مرکز ارتباط با خانواده است. در همین راستا توجه به ارتقای دانش سازمانی و توانمندسازی همکاران فعلی ما که به عنوان هسته های اصلی و اثر گذار در برنامه های حوزه مشاوره و سلامت روان دانشجویان هستند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه در طول سال جاری، چهار دوره پودمانی در اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه ریزی شده است، عنوان کرد: پودمان نخست ۲۲ لغایت ۲۴ مرداد ماه با حضور ۶۴ دانشکده و دانشگاه در مرکز همایش های رازی در حال برگزاری است. اشراقی گفت: سعی شده است این دوره ها را در حوزه های مختلف مشاوره تحصیلی دانشجویان، مداخله و مدیریت بحران از منظر مددکاری اجتماعی و موضوعات دیگری که در مسیر نیاز سنجی همکاران به وجود آمده است با حضور اساتید نام آشنای دانشگاه ها برگزار شود. وی افزود: از ویژگی های خاص این دوره؛ برگزاری پیش آزمون هایی است که ذهنیت، نگاه سازمانی و برنامه ریزی سازمانی همکاران مشخص می شود. همچنین به محض اینکه این دوره ها تمام می شود در قالب فرم هایی، آزمون هایی برگزار می شود که به نوعی اثربخشی این دوره ها را مشخص کند. مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: برگزاری این پودمان ها نقطه عطفی در مسیر توانبخشی و آمادگی همکاران برای تاسیس مراکز سبک زندگی، مشاوره و سلامت اجتماعی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. دوره اول پودمان های آموزش تخصصی ویژه مسئولان و کارشناسان مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور مدرسان برجسته کشوری ۲۲ تا ۲۴ مرداد ماه توسط دفتر مشاوره و سلامت وزارت بهداشت با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرکز همایشهای رازی در حال برگزاری است.