ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 20 ارديبهشت 1395 ساعت 12:25 https://www.migna.ir/news/36893/لينك-دانلود-كليه-سوالات-آزمون-کارشناسی-ارشد-95 -------------------------------------------------- عنوان : لينك دانلود كليه سوالات آزمون کارشناسی ارشد 95 -------------------------------------------------- مشاهده کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 از طريق اينك هاي زير متن : به گزارش ميگنا سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني آزمون كارشناسي ارشد 1395 در سايت سازمان سنجش قرار داده شده است كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است: لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني دریافت دفترچه شماره 1 دریافت دفترچه شماره 2 1101 - مجموعه زبان وادبيات فارسي دریافت دفترچه 1102 - مجموعه علوم جغرافيايي دریافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي دریافت دفترچه 1104 - مجموعه زبان عربي دریافت دفترچه 1105 - مجموعه علوم اقتصادي دریافت دفترچه 1106 - مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي دریافت دفترچه 1107 - مجموعه تاريخ  دریافت دفترچه 1108 - مجموعه علوم اجتماعي  دریافت دفترچه 1109 - فرهنگ وزبان هاي باستاني  دریافت دفترچه 1110 - مجموعه زبان شناسي  دریافت دفترچه 1111 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /1  دریافت دفترچه 1112 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /2  دریافت دفترچه 1113 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3  دریافت دفترچه 1114 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4  دریافت دفترچه 1115 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /5  دریافت دفترچه 1116 - مجموعه فلسفه  دریافت دفترچه شماره 1 دریافت دفترچه شماره 2 1117 - مجموعه علوم تربيتي /1  دریافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي  دریافت دفترچه 1120 - مجموعه زبان فرانسه  دریافت دفترچه 1121 - مجموعه زبان انگليسي دریافت دفترچه 1122 - مجموعه زبان روسي  دریافت دفترچه 1123 - مجموعه علوم تربيتي /2  دریافت دفترچه 1124 - مجموعه زبان الماني  دریافت دفترچه 1125 - مجموعه مديريت جهانگردي  دریافت دفترچه 1126 - مجموعه حقوق  دریافت دفترچه 1127 - مجموعه ايرانشناسي  دریافت دفترچه 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)  دریافت دفترچه 1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)  دریافت دفترچه 1129 - زبان وادبيات اردو  دریافت دفترچه 1130 - مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل  دریافت دفترچه 1131 - مجموعه مطالعات جهان  دریافت دفترچه 1132 - مجموعه باستان شناسي  دریافت دفترچه 1133 - مجموعه روانشناسي  دریافت دفترچه 1134 - مجموعه حسابداري  دریافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان  دریافت دفترچه 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  دریافت دفترچه 1139 - مددكاري اجتماعي  دریافت دفترچه 1140 - پژوهش علوم اجتماعي  دریافت دفترچه 1142 - مجموعه مديريت  دریافت دفترچه شماره 1 دریافت دفترچه شماره 2 1143-مجموعه روان شناسی (2)  دریافت دفترچه شماره 1 دریافت دفترچه شماره 2 1146 - مجموعه محيط زيست دریافت دفترچه شماره 1  دریافت دفترچه شماره 2 1148 - مجموعه مديريت اجرايي  دریافت دفترچه 1152 - مجموعه مدرسي معارف اسلامي  دریافت دفترچه 1154 - مطالعات دفاعي -استراتژيك  دریافت دفترچه 1155 - اطلاعات استراتژيك  دریافت دفترچه 1156 - اماد  دریافت دفترچه 1157 - مديريت بحران  دریافت دفترچه 1201 - مجموعه علوم زمين  دریافت دفترچه 1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي  دریافت دفترچه شماره 1  دریافت دفترچه شماره 2 1203 - مجموعه شيمي  دریافت دفترچه 1204 - مجموعه فيزيك  دریافت دفترچه شماره 1  دریافت دفترچه شماره2 1205 - مجموعه فوتونيك  دریافت دفترچه 1206 - مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي  دریافت دفترچه 1207 - مجموعه آمار  دریافت دفترچه 1208 - مجموعه ریاضی  دریافت دفترچه 1209 - مجموعه علوم كامپيوتر  دریافت دفترچه 1213 - زيست شناسي -علوم گياهي  دریافت دفترچه 1214 - زيست شناسي -علوم جانوري  دریافت دفترچه 1215 - محيطزيست دريا  دریافت دفترچه 1216 - مجموعه زيست شناسي دريا  دریافت دفترچه 1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فيزيك دريا/   دریافت دفترچه 1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم  دریافت دفترچه 1219 - مجموعه علوم شناختي  دریافت دفترچه شماره 1 دریافت دفترچه شماره 2 1251 - مجموعه مهندسي برق  دریافت دفترچه 1253 - مجموعه مهندسي نفت   دریافت دفترچه 1255 - مجموعه مهندسي پليمر   دریافت دفترچه 1256 - مجموعه مهندسي معماري كشتي  دریافت دفترچه 1257 - مهندسي شيمي  دریافت دفترچه 1259 - مجموعه مهندسي صنايع  دریافت دفترچه 1262 - مديريت درسوانح طبيعي  دریافت دفترچه 1263 - مهندسي عمران نقشه برداري  دریافت دفترچه 1264 - مجموعه مهندسي عمران  دریافت دفترچه 1266 - مجموعه دريانوردي  دریافت دفترچه 1267 - مجموعه مهندسي مكانيك  دریافت دفترچه شماره 1  دریافت دفترچه شماره 2 1268 - مجموعه مهندسي معدن  دریافت دفترچه 1272 - مجموعه مهندسي مواد  دریافت دفترچه 1273 - نانوفناوري -نانومواد  دریافت دفترچه 1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات دریافت دفترچه شماره 1 دریافت دفترچه شماره 2 1277 - مجموعه مهندسي كامپيوتر  دریافت دفترچه 1279 - مجموعه مهندسي هوافضا  دریافت دفترچه 1283 - مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي  دریافت دفترچه 1284 - مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف  دریافت دفترچه 1285 - مجموعه بيوتكنولوژي  دریافت دفترچه 1286 - مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ  دریافت دفترچه 1287 - مهندسي طراحي محيطزيست  دریافت دفترچه 1288 - مديريت نساجي  دریافت دفترچه 1289 - مهندسي فراوري وانتقال گاز  دریافت دفترچه 1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت  دریافت دفترچه 1292 - مهندسي ايمني وبازرسي فني  دریافت دفترچه 1293 - مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست  دریافت دفترچه 1294 - مجموعه ايمني صنعتي  دریافت دفترچه 1301 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري  دریافت دفترچه 1302 - مجموعه مهندسي كشاورزي اب  دریافت دفترچه 1303 - مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات  دریافت دفترچه 1304 - مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي  دریافت دفترچه 1305 - مهندسي كشاورزي -علوم باغباني  دریافت دفترچه 1306 - مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي  دریافت دفترچه 1307 - مهندسي منابع طبيعي -جنگل  دریافت دفترچه 1308 - مهندسي كشاورزي -علوم خاك  دریافت دفترچه 1309 - مجموعه مهندسي كشاورزي - علوم دام وطيور  دریافت دفترچه 1310 - مهندسي توليدات گياهي  دریافت دفترچه 1311 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي - شيلات  دریافت دفترچه 1312 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي - چوب  دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسي صنايع غذايي  دریافت دفترچه 1314 - مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي  دریافت دفترچه 1315 - مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي  دریافت دفترچه 1317 - مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست  دریافت دفترچه 1319 - مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم  دریافت دفترچه 1321 - مجموعه منابع طبيعي - بيابان  دریافت دفترچه 1322 - مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي  دریافت دفترچه 1323 - مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي  دریافت دفترچه 1324 - مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي دركشاورزي  دریافت دفترچه 1325 - مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي  دریافت دفترچه 1326 - مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز  دریافت دفترچه 1327 - مديريت كشاورزي  دریافت دفترچه 1328 - مهندسي فضاي سبز  دریافت دفترچه 1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري  دریافت دفترچه 1351 - طراحي شهري  دریافت دفترچه 1352 - مجموعه معماري  دریافت دفترچه 1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي  دریافت دفترچه 1356 - نمايش عروسكي  دریافت دفترچه 1357 - مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما  دریافت دفترچه 1358 - مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي  دریافت دفترچه شماره 1  دریافت دفترچه شماره 2 1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي  دریافت دفترچه 1360 - مجموعه هنرهاي موسيقي  دریافت دفترچه 1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري  دریافت دفترچه 1362 - طراحي صنعتي  دریافت دفترچه 1363 - فرش  دریافت دفترچه 1364 - طراحي پارچه ولباس  دریافت دفترچه 1501 - انگل شناسي دامپزشكي  دریافت دفترچه 1502 - فيزيولوژي دامپزشكي  دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی  دریافت دفترچه 1504 - بافت شناسي دامپزشكي  دریافت دفترچه 1505 - باكتري شناسي دامپزشكي  دریافت دفترچه 1506 - ايمني شناسي دامپزشكي  دریافت دفترچه 1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي  دریافت دفترچه 1509 - بيوشيمي باليني  دریافت دفترچه زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه دریافت دفترچه زبان فرانسه براي كد رشته 1126 - صبح جمعه  دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه