ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 19 آبان 1400 ساعت 10:11 https://www.migna.ir/news/55900/ضرب-المثل-ژاپنی-میخ-نعل-اسب -------------------------------------------------- عنوان : ضرب المثل ژاپنی میخ و نعل اسب -------------------------------------------------- متن : به خاطر میخی نعلی افتاد به خاطر نعلی اسبی افتاد به خاطر اسبی سواری افتاد به خاطر سواری جنگی شکست خورد به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه این ها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود     دنیا مجموعه ای از انسانهای کوچک و بزرگ است. برخی توان بزرگ بودن را دارند و از همان ابتدا بزرگی می کنند و برخی کوچک می آیند و کارهای بزرگ می کنند. نعلبند قصه ما هم آدم کوچکی است که بی آنکه خود بداند اثری بزرگ دارد. همه ما آدمها اثر گذار هستیم زیرا در دنیا هیچ خلقتی بی هدف نیست. کارهایی که انسانها انجام می دهند بی آنکه خود بدانند در گذر روزها به اثر بزرگی مبدل می شود . اثری ماندگار .... پس یادمان باشد هر کار ما، حتی کوچک، اثری بزرگ دارد که شاید در همان لحظه ما نبینیم ....