ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 30 مرداد 1396 ساعت 12:17 https://www.migna.ir/news/41680/نقش-فرزندان-اول-پسردار-شدن-مردان -------------------------------------------------- عنوان : نقش فرزندان اول در پسردار شدن مردان -------------------------------------------------- محققان در پژوهشگاه رویان در تحقیقات خود نشان دادند که شانس داشتن فرزند پسر برای مردانی که فرزند اولشان پسر بوده بیشتر است. متن : به گزارش مهر، والدین همواره آرزو داشته اند که جنسیت فرزند خود را انتخاب کنند. با وجود توجهات در این زمینه، بررسی های علمی اندکی برای پاسخ به این سوال که چرا برخی خانواده ها نمی توانند به جنسیت مورد نظرشان دست یابند انجام گرفته است. از این رو محققان در پژوهشگاه رویان، آزمایشی را طراحی کردند تا نشان دهند جنسیت فرزند یا فرزندان قبلی چه تأثیری روی نتایج تشخیص جنسیت قبل از لانه گزینی (PGD) دارد. در همین راستا ۲۱۸ مرد کاندید دریافت PGD مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند؛ مردانی که فرزند پسرشان فوت شده بود یا از ازدواج قبلی فرزند پسری داشتند (۷۰ نفر) و مردانی که تنها دارای فرزند دختر بودند (۱۴۷ نفر). جنین های پسر طبیعی به این دو گروه منتقل شد و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی به چاپ رسیده است نشان می دهد، با وجود یکسان بودن کیفیت جنین های انتقال یافته، درصد لانه گزینی و حاملگی در گروهی که همسرشان قبلاً صاحب فرزند پسر بودند، نسبت به گروهی که فقط صاحب فرزند دختر بودند، به طور معنی داری بالاتر است و احتمال سقط به طور معنی داری در این گروه کاهش می یابد. نتایج این پژوهش نشان می دهد اسپرم های حاوی کروموزوم Y در مردانی که قبلا صاحب فرزند پسر بوده اند، در مقایسه با مردانی که فاقد فرزند پسر بودند، توانایی تکوین بیشتری دارند. این بدان معنی است که در زوج هایی که صاحب فرزند پسر نمی شوند، ممکن است کروموزم Y مرد سلامت کافی نداشته باشد، در این صورت حتی در صورت انجام PGD نیز این زوج ها صاحب فرزند پسر نخواهند شد. این تحقیق توسط دکتر نصر اصفهانی، ثریا پناهی، دکتر گورابی، دکتر تولایی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان انجام گرفته است.