ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 14 تير 1398 ساعت 9:44 https://www.migna.ir/news/47648/نماینده-وزیر-بهداشت-شورای-مرکزی-سازمان-نظام-روان-شناسی-ابقاء -------------------------------------------------- عنوان : نماینده وزیر بهداشت در شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی ابقاء شد -------------------------------------------------- طی حکمی نماینده وزیر بهداشت در شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در سمت خود باقی ماند. متن : میگنا: با حکم دکتر سعید نمکی در تاریخ 29 خرداد 1398؛ دکتر سامان توکلی، روانپزشک و رئیس انجمن علمی روان درمانی ایران، بار دیگر به عنوان نماینده وزیر بهداشت در شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در سمت خود ابقاء شد. گفتنی است در شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران هر کدام از وزیران علوم و بهداشت دارای یک نماینده هستند.