ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 24 آبان 1391 ساعت 7:49 https://www.migna.ir/news/15238/سزارين-احتمال-خفگي-نوزاد-افزايش-مي-دهد -------------------------------------------------- عنوان : سزارين احتمال خفگي نوزاد را افزايش مي دهد -------------------------------------------------- متن : احتمال خفگي در نوزاداني که به شيوه سزارين به دنيا مي آيند بيشتراز نوزاداني است که طبيعي متولد مي شوند. دکترعلي اصغر عالي پور در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: عمل جراحي سزارين به طور کلي خلاف طبيعت بشري است و تنها در صورت اجبار بايد نوزاد به اين روش متولد شود.وي ادامه داد: از زماني که تيغ جراحي روي رحم مادر گذاشته مي شود، عروق جفت به شدت منقبض مي شود و خون رساني به جنين تا حد زيادي کاهش مي يابد. اين عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه مي افزايد: انبساط و انقباض رحم هنگام زايمان طبيعي هواي موجود در حباب هاي ريوي نوزاد را خارج مي کند و خطر خفگي را در نوزاداني که طبيعي متولد مي شوند کاهش مي دهد.