ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 2 فروردين 1395 ساعت 15:30 https://www.migna.ir/news/36307/یونیسف-وظایفی-عهده -------------------------------------------------- عنوان : یونیسف چه وظایفی بر عهده دارد؟ -------------------------------------------------- یونیسف معتقد است مراقبت از کودکان و حمایت از حقوق آنان اساس و بنیاد پیشرفت انسان است. متن : صندوق کودکان ملل متحد یونیسف (UNICEF) از زمان شكل گيری در ۱۹۴۶ از صندوقی اضطراری به یک کارگزاری توسعه ای تحول یافته که متعهد است از حقوق همه کودکان برای زندگی، محافظت و توسعه به عمل آورد. راهنمای فعالیت های آن(کنوانسیون حقوق کودک) بوده كه پذیرفته شده ترین معاهده در جهان است. یونیسف معتقد است مراقبت از کودکان و حمایت از حقوق آنان اساس و بنیاد پیشرفت انسان است. UNICEF با مشارکت دولت ها، جامعه مدنی و سایر سازمان های بین المللی به منظور نیل به هدف هایی در تمامی زمینه های مربوط به تامین سلامت و بهداشت کودکان از تولد تا نوجوانی شرکت دارد و برای حصول اطمینان از اینکه تمام کودکان در برابر بیماری های رایج کودکی مصونیت یابند و کودکان و مادران به خوبی تغذیه شوند، فعالیت می کند. یونیسف برای پیشگیری از گسترش ایدز در بین جوانان تلاش می کند و به کودکان و خانواده های آلوده به این بیماری کمک می كند با منزلت و شرافت زندگی کنند. UNICEF حامی آموزش کیفی برای دختران و پسران بوده و از محیط حمایتی برای کودکان به ویژه در مواقع اضطراری پشتیبانی می کند تا از خشونت، بهره کشی و سوء استفاده و بد رفتاری با آنان پیشگیری و نسبت به این اعمال واکنش نشان داده شود. یونیسف در تمامی فعالیت های خود جوانان را به اظهار نظر و مشارکت در اخذ تصمیماتی موثر بر زندگی آنان تشویق می کند. UNICEF را هیأت مدیره اجرایی، متشکل از نمایندگانی از ۳۶ کشور اداره می کند که بر سیاست ها، برنامه ها و امور مالی آن نظارت دارند همچنين بیش از ۸۲۰۰ کارمند یونیسف در ۱۵۷ کشور و سرزمین کار می کنند و کل بودجه آن از کمک های داوطلبانه تأمین می شود البته هزینه کامل برنامه های ۲۰۰۶ ۳۴/۲ میلیارد دلار بود. در حالی که دولت ها بیشترین حمایت را از یونیسف به عمل می آورند (۵۸ درصد) از بخش خصوصی- ۷۹۹ میلیون دلار- و از حدود ۶ میلیون نفر از طریق ۳۷ کمیته ملی در جهان صنعتی نیز کمک های قابل توجهی دریافت می کند. UNICEF جایزه نوبل صلح ۱۹۶۵ را برد و نشریه اصلی آن وضعیت کودکان جهان است.