ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 28 آذر 1393 ساعت 2:29 https://www.migna.ir/news/28261/انتصاب-اعضای-جدید-کمیته-جذب-استعداد-درخشان-علوم-تحقیقات -------------------------------------------------- عنوان : انتصاب اعضای جدید کمیته جذب استعداد درخشان علوم تحقیقات -------------------------------------------------- رئیس کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان تهران از پیوستن سه عضو دیگر به اعضاء استعدادهای درخشان خبر داد. متن : به گزارش مهر، کامران محمدخانی - رئیس کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان تهران گفت: در اولین جلسه بررسی و ارزشیابی متقاضیان عضویت در استعدادهای درخشان و نخبگان آقایان مجید عزتی مصلح، محمدرضا بهشتی دافچاهی و محمد حسین رشیدی مهرآبادی حائز شرایط عضویت استعداد درخشان شناخته شدند. وی افزود: در فرآیند جذب استعدادهای درخشان به منظور ارتقاء کیفیت سطح علمی و پژوهشی اعضاء نهایت دقت و مسئولیت پذیری مورد توجه قرار دارد و رویکرد جدید این کمیته پاسخگویی و انضباط در فرآیند جذب و انتخاب مناسبترین متقاضیان است. لازم به ذکر است باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علوم و تحقیقات هم اکنون دارای بیش از 30 عضو استعداد درخشان است