ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 20 دی 1389 ساعت 12:27 https://www.migna.ir/news/2079/فهرست-20-دانشگاه-برتر-ایران -------------------------------------------------- عنوان : فهرست 20 دانشگاه برتر ایران -------------------------------------------------- متن : اسامی برترین دانشگاههای دو وزارتخانه علوم و بهداشت بر اساس رتبه بندی که در فاصله تابستان و پاییز 89 انجام شد اعلام شدند که بر اساس آن 14 دانشگاه وزارت علوم و 6 دانشگاه وزارت بهداشت عنوان تراز اول ها را به خود اختصاص داده اند. به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر رتبه بندی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی     کشورها در راس برنامه های نظام رتبه بندی ملی و بین المللی قرار گرفته است. برای     این کار بسیاری از کشورهای جهان نظام ملی رتبه بندی خود را تدوین کرده و هر سال     دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشور مربوط به خود را ارزیابی و رتبه بندی می     کنند    . نظامهای رتبه بندی ملی را که معمولا توسط بخش غیردولتی اداره می شوند می توان در     بین کشورهای توسعه یافته و هم در بین کشورهای در حال توسعه مشاهده کرد    . در برابر نظامهای ملی رتبه بندی نظام های بین المللی رتبه بندی قرار دارند    . تاریخ این نوع رتبه بندی به سال 2003 میلادی بر می گردد که 3 نوع از این نوع نظام     های بین المللی تایمز، شانگهای و     QSهستند. این نظامها هر سال دانشگاههای جهان را بر     اساس معیارها و شاخصهای مربوط رتبه بندی در سال 2 تا 3 سال گذشته رتبه بندی می     کنند    . به تازگی نظام دیگری پا به عرصه حیات گذاشته است که دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی     را قرار است به صورت منطقه ای رتبه بندی کنند. این نظام عبارت است از نظام رتبه     بندی دانشگاههای جهان اسلام. رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام توسط وزارت علوم به     پایگاه استنادی علوم جهان اسلام     (ISC) واگذار شده است و در مرحله نخست مقرر شده     تنها دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی ایران مورد بررسی و رتبه بندی قرار گیرند. این     رتبه بندی که در فاصله تابستان و پاییز 89 انجام شده و     ISC  نتیجه رتبه بندی را در     اختیار مقامات وزارت علوم قرار داده است      .  بيست دانشگاه تراز اول کشور بر اساس رتبه بندی  ISC  ردیف نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی سازمان متبوع امتیاز 1 دانشگاه تهران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 100 2 دانشگاه علوم پزشکی تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 65.29 3 دانشگاه صنعتی شریف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 65.17 4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 52.49 5 دانشگاه علم و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 44.78 6 دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 40.17 7 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 36.9 8 دانشگاه شیراز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 32.38 9 دانشگاه علوم پزشکی شیراز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 24.58 10 دانشگاه صنعتی اصفهان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 23.69 11 دانشگاه فردوسی مشهد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 23.56 12 دانشگاه تبریز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 20.86 13 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 20.11 14 دانشگاه شهید بهشتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 18.08 15 دانشگاه علوم پزشکی تبریز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 15.98 16 دانشگاه اصفهان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 14.93 17 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 14.31 18 دانشگاه مازندران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 12.31 19 دانشگاه بوعلی سینا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 11.66 20 دانشگاه علوم پزشکی مشهد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 10.9 به گزارش مهر،‌ همچنین پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در نشست وزرای کشورهای اسلامی در عربستان شرکت می کند این نشست مربوط است به نشست فوق العاده کشورهای اسلامی و در آن بعد از انجام اطلاعات لازم در معیارهای رتبه بندی برای نخستین بار دانشگاهها و پژوهشگاههای جهان اسلام ارزیابی و رتبه بندی خواهند شد.