ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 27 مهر 1390 ساعت 11:34 https://www.migna.ir/news/5463/هفت-رشته-جديد-رشته-هاي-کارشناسي-ارشد-دانشگاه-آزاد-کرمانشاه-افزوده -------------------------------------------------- عنوان : هفت رشته جديد به رشته‌هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه افزوده شد -------------------------------------------------- متن : رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه، گفت: تعداد رشته‌هاي مقطع کارشناسي ارشد واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه به 30 رشته رسيد. سعيد خردمندي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: با افزوده شدن هفت رشته جديد به رشته‌هاي اين واحد دانشگاهي، تعداد رشته‌هاي مقطع کارشناسي ارشد واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه به30 رشته رسيد. وي افزود: رشته‌هاي جديد اين واحد دانشگاهي شامل فيزيک - ذرات بنيادي و نظريه ميدان‌ها، مهندسي شيمي - بيوتکنولوژي، روانشناسي باليني، روانشناسي عمومي، علوم سياسي، مهندسي کامپيوتر- نرم فزار و مهندسي معماري است. خردمندي خاطرنشان کرد: واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه در مهرماه سال 1388 با هشت رشته کارشناسي ارشد فعاليت خود را آغاز کرد که در حال حاضر30 رشته در مقطع کارشناسي ارشد و دو رشته دکتري در اين واحد داير است.