ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 9 تير 1390 ساعت 4:14 https://www.migna.ir/news/3807/راه-های-عزیز-شدن -------------------------------------------------- عنوان : راه های عزیز شدن -------------------------------------------------- متن : 1- سلام دادن را تو آغاز کن زیرا سلام موجب اطمینان طرف مقابل می شود…  ۲- تبسم کن زیرا تبسم طرف مقابل را سحر می کند و قلبش را می نوازد. ۳-به طرف مقابل خود اهمیت ده و از او تقدیر کن و با مردم آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخود کنند. ۴- در شادی های مردم شریک شو. ۵-نیازهای مردم را برآورده کن زیرا بدین ترتیب به قلبشان راه می یابی .نفس ها با برآورده کردن نیازها پر می شود . ۶-از لغزشها درگذر و در روح و روان خود تسامح نشان بده . ۷-در جستجوی شگفتی ها باش ودر پی آنها باش که باعث کسب دوستی و جذب قلوب می شود . ۸-در هدیه دادن بخیل نباش اگر چه قیمت آن کم باشد زیرا ارزش معنوی آن بیشتر از ارزش مادی است . ۹-دوست داشتن را به طرف مقابل اظهار کن زیرا کلمات دوست داشتنی به قلب ها نفوذ می کند . ۱۰-در پی نصیحت مردم باش بگونه ای که آبروی مخاطب نرود . ۱۱-با دیگران در حد توجه شان صحبت کن زیرا افراد میل دارند که در مدار توجه شان کسی با آنها گفتگو کند. ۱۲-خوشبین باش و بشارت را در دور و بر خود پخش کن . ۱۳-اگر دیگران کار خوبی انجام دادند از آنها تعریف کن زیرا ستایش در نفس اثر می گذارد اما در تعریف زیاده روی نکن . ۱۴-کلمات خود را برگزین تا جایگاه تو بالا رود زیرا کلمه ی نیکو بهترین وسیله برای نوازش قلبهاست . ۱۵-با مردم متواضع باش زیرا انسانها از کسی که احساس برتری می کند متنفر هستند . ۱۶-در پی صید عیوب دیگران مباش بلکه به اصلاح عیوب خود مشغول باش . ۱۷-هنرسکوت را بیاموز زیرا مردم کسی را که به آنها گوش می دهد دوست دارند . ۱۸-دائره دانش خود را وسیع گردان و درهر روز دوست تازه ای بدست آور. ۱۹-تلاش کن که تخصص و توجهات خود را متنوع تر سازی ،این کار موجب آن میشود که هم دائره علم تو افزایش یابد و هم تعداد دوستانت . ۲۰-اگر کار خوبی برای شخصی انجام دادی منتظر عوض آن نباش