ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 16 آبان 1400 ساعت 8:36 https://www.migna.ir/news/55857/مدل-تفکر-مولد-productive-thinking-model -------------------------------------------------- چیستی و چگونگی عنوان : مدل تفکر مولد ( Productive Thinking Model ) -------------------------------------------------- خلاقیت در حل مسئله بسیار مهم است اگر خلاق نباشید، برای درک مسائل پیرامون یک مشکل دچار مشکل خواهید شد و بعید است که بهترین راه حل ها را شناسایی کنید. بدتر از آن، ممکن است نتوانید مشکل را به طور کلی حل کنید متن : مدل تفکر مولد ( Productive Thinking Model ) توسط آقای تیم هارسون ابداع شده است و نام دیگرش این است: thinkx . این مدل دارای 6 مرحله است:   گام اول: وضعیت موجود چیست؟ برای مسئله یا فرصت موجود عبارتی را معلوم کنید. سعی کنید موضوع را به طرق گوناگونی بیان کنید. هم چنین اینکه چه عوامل، شرایط و داده هایی در موضوع شبیه هستند و راه حل شبیه چه چیزی باید باشد. برای این گام 5 اقدام باید انجام شود: 1- مسئله چیست؟ لیستی از مشکلات و فرصت ها از مناظر گوناگون را تهیه کنید و در جستجو الگوها و موارد مشابه باشید تا چی به مسئله اصلی ببرید 2- اثرات موضوع چیست؟ در موضوع دقیق شوید و تمام اثراتی که این موضوع بر محیط اطراف دارد را معلوم کنید. 3- چه اطلاعاتی موجود است؟ مجموعه اطلاعات موجود درباره موضوع را با جزئیات مربوطه معلوم و طبقه بندی کنید. 4- چه کسانی ذینفع هستند؟ مجموعه افرادی که به نوعی در موضوع دخیل هستند را فهرست کنید 5- چشم انداز موضوع چیست؟ معلوم کنید اگر موضوع حل شود چه تغییراتی رخ خواهد داد. این کار را می توان در شکل عبارت اگر .... آنگاه ..... انجام دهید (به عنوان مثال : اگر لپ تاپی تهیه کنم، آنگاه تمام مدارکم را در آن ذخیره می کنم و همه جا از آن استفاده می برم.) گام دوم : وضعیت مطلوب چیست؟ دراین گام تصویری از مسئله در حالتی که حل شده است و یا از فرصت بهره برداری لازم به عمل آمده است، ترسیم می شود. در ان مرحله از تصویرسازی ذهنی برای تصور، کشف و توصیف اینکه وضعیت چگونه خواهد بود اگر مسئله حل شود. برای ترسیم این چشم انداز، اقدام های زیر را انجام دهید: 1- می خواهید راه حل برای شما چه کارهایی را موجب شود؟ 2- راه حل چه کارهایی را نباید موجب شود؟ 3- چه منابع قابل استفاده ای بوجود خواهد آمد؟ 4- چه ارزش هایی آفریده خواهد شد؟ 5- محصولات اصلی کدام ها خواهد بود؟ گام سوم: پرسش اصلی چیست؟ در این گام باید چالشی توسط یک پرسش ایجاد شود. برای رسیدن به این پرسش، حداکثر پرسش های ممکن را معلوم کنید و سپس از طریق ترکیب، حذف و در نهایت انتخاب، پرسشی که موجب بیشترین تحریک شود را معلوم کنید. گام چهارم : ایده یابی از طریق روش هایی مانند طوفان ذهنی و یا دیگر روش های تولید ایده، لیستی از ایده ها که در واقع پاسخ به پرسش اصلی هستند را بیابید. یکی از این ایده ها (و یا ترکیبی از آنها را) برای گام بعدی انتخاب کنید گام پنجم : راه حل را شکل دهید برای قدرت بخشیدن و مستحکم کردن راه حل نهایی، اقدامات زیر را انجام دهید: 1- چه چیزی برای این ایده خوب است؟ 2- چه چیزی برای این ایده بد است؟ 3- چه چیزی دیگری در مورد ایده به ذهن می رسد؟ 4- چگونه می توان آنچه که برای ایده خوب است را تقویت کرد؟ 5- چگونه می توان آنچه که برای ایده بد است را بهبود بخشید؟ گام ششم : استفاده از منابع در نهایت، راه حل باید تبدیل به یک برنامه اجرایی شود. برای انجام این کار می توان اقدامات زیر را انجام داد: 1- تهیه فهرست اقدامات اجرایی 2- معلوم کردن زمان های انجام کار 3- فهرست کردن افرادی که برای انجام کار به آنها نیاز است 4- فهرست کردن اقداماتی که نیاز به جزئیات بیشتری دارند مترجم: حمید همتی از اینجا