ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 12 فروردين 1403 ساعت 7:49 https://www.migna.ir/news/64127/ساماندهی-کودکان-کار-تهران-عهده-کیست -------------------------------------------------- عنوان : ساماندهی کودکان کار در تهران بر عهده کیست -------------------------------------------------- کودکان کار موضوع کهنه و چندین ساله پایتخت است که حضور این کودکان در ایام پایانی سال در تهران بسیار زیاد بود اما سوال اینجاست که موضوع ساماندهی این کودکان بر عهده چه سازمانی است؟ متن : حضور و فعالیت کودکان کار در ایام پایانی سال در تهران بسیار زیاد بود و در هر چهارراه و معبری این افراد مشغول فعالیت بودند.   معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درخصوص اقداماتی که در قرارگاه اجتماعی شهرداری در راستای ساماندهی کودکان کارو خیابان انجام می شود گفت: در واقع سازمان بهزیستی متولی ساماندهی کودکان کار است و پس از شکل گیری قرارگاه اجتماعی تعامل های بسیار خوبی هم با شهرداری داشته است. مریم شاکری با تاکید بر اینکه ساماندهی کودکان کاروخیابان یکی از اقدامات اصلی قرارگاه اجتماعی شهر تهران است افزود: در این قرارگاه برای اولین بار تمامی سازمان‌ها و ارگان‌هایی که متولی این امر هستند به منظور هم‌افزایی دور هم جمع شدند تا بستر مناسبی را جهت رشد کودکان کار فراهم کنند. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تهران به طرح موضوع تامین معیشت خانواده کودکان کاروخیابان که در قرارگاه اجتماعی مطرح و پیگیری می‌شود اشاره کرد و گفت: شهردار تهران نگاه ویژه‌ای به موضوع کودکان کارو خیابان دارد و در همین راستا هم طرح تامین معیشت خانواده کودکان کار مطرح شد تا پس از شناسایی خانواده آن‌ها به راه های مختلف مورد حمایت قراربگیرند. شاکری به ناموفق بودن طرح‌های گذشته که درخصوص ساماندهی کودکان کاروخیابان صورت گرفته بود تاکید و ادامه داد: ساماندهی کودکار کار و خیابان موضوعی است که در دوره‌های مختلف مطرح بوده اما از آن‌جایی که هر سازمان و نهادی به صورت جداگانه به این امر ورود می‌کرد با شکست مواجه می شد. اما این بار در قرارگاه اجتماعی با توجه به جلسات متعدد و مکرر به اجماع رسیده اند تا در طرح تامین معیشت خانواده کودکان کاروخیابان این معضل را رفع کنند. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تهران درخصوص نحوه شناسایی خانواده کودکان کاروخیابان عنوان کرد: مددکاران متخصص به صورت عملیاتی هفته ای سه روز در چهارراه های محل فعالیت کودکان کار حاضر میشوند. سعی میکنند به شکل های مختلف با آنان ارتباط بگیرند و در نهایت برای شناسایی محل زندگی و خانواده آنها همراهشان به منازل آنها میروند و در واقع در این مرحله کار ما اغاز می شود. وی به حضور مستمر مددکاران جهت حمایت مادی و معنوی خانواده کودکان کاروخیابان اشاره کرد و افزود: کار ساماندهی کودکان کارو خیابان امری ادامه دار است و باید به صورت مستمر رصد صورت بگیرد تا مبادا خانواده آنها به بهانه ای مختلف مجدد کودک را برای کار راهی چهارراه ها نکنند شاکری با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد کودکان کاروخیابان وجود ندارد اظهار کرد: مشاهدات و بررسی های کارشناسان حاکی از ان است که اغلب این کودکان اتباع خارجی هستند که پس از شناسایی با همکاری و تعاملی که با سایر دستگاه های ذیربط از جمله اتباع صورت میگیرد به وضعیتشان رسیدگی و برایشان تصمیم گیری می شود. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تهران همچنین در پاسخ به این سوال که طرح شناسایی و ساماندهی کودکان کاروخیابان تا چه اندازه موثر و کارآمد بوده است خاطرنشان کرد: در این طرح علاوه بر حمایت از خانواده کودکان کار سعی شده مردم نسبت به نحوه برخورد با این کودکان اگاه شوند. تا بدانند در هنگام مواجهه با کودک کاروخیابان در سر چهاراه ها و پشت چراغ قرمز چگونه با آنها برخورد کنند که البته آگاهی افکار عمومی در این خصوص بسیار زمان‌بر است. به گزارش ایرنا، حضور کودکان کار در تهران بسیار زیاد است و ساماندهی این موضوع نیاز به زمان و طرح های مختلف عملیاتی دارد.