ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 14 مرداد 1392 ساعت 10:27 https://www.migna.ir/news/18795/عصبانيت-كارها-نمي-كند -------------------------------------------------- عنوان : عصبانيت با شما چه كارها كه نمي كند! -------------------------------------------------- خشم و عصبانيت هاي شديد و هنگامي که فرد رفتارش غيرطبيعي مي شود يا از كوره در مي رود سلامت احساس، حالات رفتاري و عواطف را به خطر مي اندازد. متن : به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ مسائل و مسكلات روزمره و به ياد آوردن وقايعي تلخ گاهي باعث ايجاد خشم و عصبانيت مي شوند و فرد را ناراحت مي كنند. بررسي ها نشان مي دهند هنگامي كه فرد عصبي و يا خشمگين مي شود 10 مويرگ خوني اطراف قلبش پاره و نابود مي شوند از اين رو طول عمر قلب كاهش مي يابد و مرگ زودرس پس از مدتي به سراغمان خواهد آمد، در واقع عصبانيت و ساير احساسات منفي ضربان قلب را افزايش مي دهند و نورون هاي مغزي نمي توانند در اين مواقع به درستي عمل كنند از اين رو ممكن است در اين مواقع گاهي تصميم هايي بگيريم كه به ضررمان تمام شود. هنگام عصبانيت و خشم افراد همواره بايد سعي كنند تا در كوتاه ترين زمان خود را كنترل كنند و خشم دروني خود را از بين ببرند در غير اين صورت سلامت خود را به طرز وحشتناكي به خطر مي اندازند.